DEFRA CHO PHÉP KHẢO NGHIỆM ĐỒNG RUỘNG CÂY CẢI BIẾN ĐỔI GEN Ở ROTHAMSTED

Cục Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn (Defra) cho phép nhóm nghiên cứu Rothamsted thực hiện khảo nghiệm đồng ruộng cây cải biến đổi gen camelina (GM) tại trang trại Rothamsted từ năm 2016 đến năm 2017. Các thử nghiệm sẽ được tiến hành để đánh giá hàm lượng axit béo bão hòa chuỗi dài omega-3 (LC-PUFA) trong hạt camelina. Omega-3 LC-PUFA đã được chứng minh mang lại lợi ích cho sức khỏe con người bao gồm chống lại bệnh tim mạch vành. Nhóm nghiên cứu cũng đã phát triển được cây camelina tích lũy astaxanthin, một sắc tố thường được sử dụng như một phụ gia thức ăn trong nuôi trồng thủy sản. Các thử nghiệm cũng sẽ đánh giá biểu hiện của đặc tính mới này.

Đọc tin tức được đăng tải trên Rothamsted Research.
Nguồn: www.isaaa.org