KỶ NIỆM NGÀY TRÁI ĐẤT VỚI CÁC THÀNH TỰU CỦA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Khi thế giới kỷ niệm năm thứ 46 của phong trào Ngày Trái Đất vào ngày 22 tháng 4 năm 2016 thì cây trồng biến đổi gen cũng đã góp phần bảo vệ môi trường trong 20 năm qua.

Ngày Trái đất lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1970, với mục tiêu đưa ra tiếng nói trong việc nâng cao ý thức, truyền tải năng lượng của con người đối với các vấn đề môi trường. Kể từ đó, các công nghệ cũng đã phát triển để góp phần vào an ninh lương thực, phát triển bền vững, và biến đổi khí hậu.

Theo báo cáo mới nhất của ISAAA, Kỷ niệm 20 năm (1996-2015) thương mại hóa toàn cầu của cây trồng công nghệ sinh học và Những thành tựu nổi bật của cây trồng công nghệ sinh học năm 2015 (Brief 51), cây trồng chịu thuốc trừ cỏ đã được canh tác trên 95,900 triệu ha đất trong năm 2015, đã làm giảm tác động tiêu cực của nông nghiệp đối với môi trường bằng cách giảm các nhu cầu canh tác. Điều này dẫn đến rất nhiều lợi ích cho môi trường như bảo tồn đa dạng sinh học, ngăn chặn phá rừng, ít xói mòn đất và ô nhiễm nguồn nước hơn, và giảm lượng khí thải carbon dioxide, trong số những lợi ích khác.
Với những lợi ích này, công nghệ sinh học đảm bảo rằng các nhu cầu của xã hội được đề cập đồng thời với việc bảo vệ môi trường.
 
Để biết thêm về những đóng góp của công nghệ sinh học đối với an ninh lương thực, phát triển bền vững và giảm thiểu biến đổi khí hậu, tải về bản đầy đủ Brief 51 infographics. Đọc các bài viết liên quan về Ngày Trái Đất và công nghệ sinh học từ Earth Day Network và Forbes.
Nguồn: www.isaaa.org