USDA TUYÊN BỐ CÁC GIỐNG NẤM TẠO RA BẰNG CÔNG NGHỆ CHỈNH SỬA GEN KHÔNG BỊ KIỂM SOÁT

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) sẽ không kiểm soát các giống nấm mỡ trắng biến đổi gen tạo ra bằng công nghệ CRISPR-Cas9. Theo USDA, Cơ quan Dịch vụ kiểm dịch Động vật và Thực vật (APHIS)  cũng không quản lý nấm mỡ trắng chỉnh sửa gen CRISPR/Cas9 vì nó không chứa DNA ngoại lai có nguồn gốc từ các côn trùng gây hại thực vật như virus hoặc vi khuẩn.

Nấm mỡ trắng chỉnh sửa gen CRISPR/Cas9 có khả năng chống thâm, do đó tăng khả năng sinh sản và sức chống chịu của nấm, và cho phép thu hoạch tự động bằng máy , Đặc tính chống thâm được tạo ra bằng cách loại bỏ một số gen mã hóa polyphenol oxidase (PPO), một loại enzyme gây ra màu nâu. 
Thông tin chi tiết từ APHISNature.
Nguồn: www.isaaa.org