EFSA ĐƯA RA QUAN ĐIỂM KHOA HỌC TRÊN VIỆC ÁP DỤNG BÔNG BIẾN ĐỔI GEN CỦA DOW AGROSCIENCES

Ủy ban An toàn thực phẩm châu Âu (EFSA) về các sản phẩm biến đổi gen (GMO) đã đưa ra quan điểm khoa học về tính an toàn của bông biến đổi gen 281-24-236 ×3006-210-23 × MON 88.913 Dow AgroSciences kháng sâu và chịu thuốc trừ cỏ (còn gọi là bông tích hợp ba sự kiện).
Xem xét các đặc tính được chuyển nap, kết quả của các phân tích so sánh, cách tiếp cận và mức độ tác động hạn chế, Hội thảo GMO kết luận rằng sự kiện bông đa tính trạng sẽ không làm tăng thêm mối lo ngại về tính an toàn trong trường hợp có sự cố liên quan đến việc phát tán hạt giống bông biến đổi gen có khả năng nảy mầm vào môi trường.

Hội thảo GMO còn kết luận rằng giống bông tích hợp ba sự kiện cũng an toàn và bổ dưỡng tương tự như các giống bông truyền thống.

Để biết thêm thông tin, nội dung hoàn chỉnh hiện có tại EFSA Journal.
 
Nguồn: www.isaaa.org