Các chuyên gia xác định chỉnh sửa hệ gen và các sáng tạo khác để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi hệ thống thực phẩm

Một nhóm quốc tế gồm gần 50 chuyên gia đã xác định 75 sáng kiến ​​mới nổi và 8 điểm hành động có thể giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang hệ thống thực phẩm bền vững và lành mạnh. Khuyến nghị của họ được công bố trên tạp chí Nature Food.
Hiện tại, 40% đất đai toàn cầu được sử dụng để sản xuất lương thực, góp phần thay đổi sử dụng đất, mất đa dạng sinh học và tạo ra phát thải khí nhà kính. Vì vậy, những biến đổi lớn trong cách sản xuất thực phẩm là cần thiết. Những đổi mới đang xuất hiện bao gồm chỉnh sửa gen, canh tác thẳng đứng, cây trồng cố định đạm không cần phân bón, sử dụng côn trùng làm thực phẩm và thức ăn, trong số những thứ khác.
Năm trong số tám điểm hành động để thúc đẩy chuyển đổi hệ thống thực phẩm được tập trung vào sự tin tưởng, thay đổi tư duy, cho phép giấy phép xã hội và bảo vệ chống lại các tác động không mong muốn. Điểm đầu tiên tập trung vào việc xây dựng niềm tin giữa những người có vai trò chính trong hệ thống thực phẩm bao gồm nông dân, người tiêu dùng và các công ty thực phẩm. Họ được yêu cầu phải chia sẻ các giá trị chung về tính mong muốn của các kết quả hệ thống thực phẩm khác nhau, ví dụ, nguồn gốc bền vững và lợi thế kinh tế xã hội.
Đọc thêm từ Wageningen University and Research