Protein được tìm thấy có liên quan một phần đến khả năng chống hạn của thực vật

Các nhà khoa học WSU đã thử nghiệm với các loại cỏ mô hình để tiết lộ chức năng của một loại protein thực vật quan trọng có tên là MAP20. Các cây có hàm lượng MAP20 thấp hơn, ở bên phải, nhỏ hơn, năng suất thấp hơn và dễ bị hạn hán hơn (ảnh WSU).
Protein MAP20 là thành phần chính của thành tế bào thực vật. Chức năng sinh lý của nó vẫn còn là một ẩn số, do đó, một nhóm các nhà khoa học đã nghiên cứu tác động của nó đối với phản ứng của cây đối với hạn hán.
Các nhà khoa học từ Đại học bang Washington, Đại học Princeton và Đại học Côte d'zur đã hợp tác để nghiên cứu MAP20 và thử nghiệm các chức năng của nó thông qua một số thí nghiệm sử dụng phân tích di truyền, phân tích cấu trúc, sinh học và sinh hóa tế bào. Họ xác định rằng protein chủ yếu được tìm thấy trong xylem đang phát triển và nó tập trung vào các “hố” chịu trách nhiệm cho sự di chuyển của chất lỏng giữa các tế bào. Cấu trúc “hố” được biết là có vai trò trong phản ứng của cây đối với hạn hán: nó ngăn ngừa sự tắc ngẽn trong các tế bào mạch máu trong thời gian hạn hán.
Trong các thí nghiệm, các nhà khoa học phát hiện ra rằng thực vật thiếu MAP20 có cơ hội sống sót thấp hơn - nó ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ thống mạch dẫn, làm giảm năng suất và làm tăng khả năng chịu hạn của cây. Họ kết luận rằng MAP 20 hoạt động giống như một công tắc mà đã làm thay đổi kích thước của hố và màng hố, do đó giúp tạo ra các hố nhỏ hơn với màng dày hơn trong thời gian hạn hán do đó ngăn ngừa sự tắc nghẽn. Các nhà khoa học lạc quan rằng những phát hiện của họ có thể dẫn đến nghiên cứu trong tương lai để chọn giống cây trồng năng suất tốt hơn với cấu trúc mạch dẫn tối ưu mặc dù khí hậu khô hạn hơn.
Đọc thêm công bố tại Washington State University và bài viết chi tiết tại New Phytologist .