Nam Úc tiến gần hơn đến việc trồng cây trồng biến đổi gen

Quốc hội Nam Úc đã xúc tiến việc trồng cây trồng biến đổi gen thương mại bằng cách bỏ phiếu cho phép khuôn khổ thỏa hiệp hai đảng cho phép cây trồng biến đổi gen được trồng trên đất liền Nam Úc, nhưng không phải ở đảo Kangaroo.
Nam Úc đã thực hiện lệnh cấm trồng cây biến đổi gen vào năm 2004. Vào ngày 2 tháng 1 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Phát triển Vùng Tim Whetstone đã dỡ bỏ lệnh cấm trên Nam Úc đại lục.
Với khuôn khổ thỏa hiệp, tất cả các hội đồng địa phương đại lục sẽ được cấp phép với giới hạn thời gian để đăng ký chỉ định là khu vực không có GM cho mục đích thương mại và tiếp thị. Các hội đồng lựa chọn để nhận được phí bảo hiểm từ tình trạng không có GM có thể nộp đơn xin giữ lại lệnh cấm đối với khu vực của họ. Quyết định cuối cùng sẽ đến từ Bộ trưởng.
Theo Giám đốc điều hành tổ chức Grain Producers South Australia (GPSA), Caroline Rhodes, sau 16 năm, những người nông dân Nam Úc đang tiến gần hơn để có quyền tự do lựa chọn trồng các loại cây trồng giống như các đối tác khác.
Đọc thêm thông tin tại Genetic Literacy Project.