USDA hoàn thiện một cách AN TOÀN, giảm bớt các quy định công nghệ sinh học

Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Sonny Purdue đã đưa ra một tuyên bố cung cấp quy tắc cuối cùng để cập nhật và hiện đại hóa đáng kể các quy định về công nghệ sinh học của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA). Quy tắc bền vững, sinh thái, nhất quán, thống nhất, có trách nhiệm, hiệu quả (AN TOÀN) theo Đạo luật bảo vệ thực vật nhằm mục đích đơn giản hóa các quy định về công nghệ sinh học bằng cách loại bỏ các quy trình trùng lặp và lỗi thời mà USDA đã sử dụng trong 30 năm. Động thái này hy vọng ​​sẽ tạo điều kiện cho sự phát triển và tiềm năng của công nghệ sinh học hiện đại và các sản phẩm của nó ngày càng gần hơn với nông dân và người thụ hưởng trong khi duy trì hệ thống điều tiết minh bạch, nhất quán, dựa trên cơ sở khoa học và hệ thống quy định rủi ro.
Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ hỗ trợ hoàn thiện AN TOÀN và tuyên bố sẽ tiếp tục nỗ lực của chính họ để giảm thiểu các quy định không cần thiết một cách an toàn. Họ có kế hoạch ban hành quy tắc đề xuất của riêng họ trong năm. Tương tự, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ sẽ hợp tác với USDA trong việc thúc đẩy đổi mới công nghệ sinh học nông nghiệp bằng cách sử dụng các phương pháp quản lý dựa trên cơ sở khoa học để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng Mỹ.
Đọc bản tin đầy đủ của USDA để biết thêm chi tiết.