Đánh giá cho thấy các chiến lược công nghệ sinh học để phát triển cây trồng chịu hạn

Do hậu quả của sự nóng lên toàn cầu, tỷ lệ hạn hán ở các khu vực khác nhau trên thế giới ngày càng tăng. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), tại các nước đang phát triển, hạn hán gây ra tổn thất về năng suất nhiều hơn so với tất cả các loại bệnh hại, gây nguy cơ mất an ninh lương thực. Trong một bài báo đăng trên tạp chí Khoa học, các nhà nghiên cứu từ Trung tâm nghiên cứu genom nông nghiệp (CRAG) đã trình bày các chiến lược công nghệ sinh học khác nhau để phát triển các loại cây trồng chịu hạn, có thể được sử dụng để giảm thiểu tác động tàn phá của biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp.
Các nhà nghiên cứu CRAG giải thích rằng thực vật sử dụng các cơ chế khác nhau để ngăn ngừa mất nước trong việc đảm bảo sự sống của chúng khi nước khan hiếm. Những chiến lược tự nhiên này bao gồm những thay đổi trong sự tăng trưởng và cấu ​​trúc của rễ, đóng khí khổng và tăng cường giai đoạn sinh sản.
Nhóm nghiên cứu cũng đã xem xét các chiến lược khác nhau mà cộng đồng khoa học đã sử dụng để tăng khả năng chống hạn hán của thực vật bằng cách điều chỉnh tín hiệu thông qua các hoocmon thực vật axit abscisic (ABA), auxin. Một cách tiếp cận đầy hứa hẹn đã được phát hiện bởi nhóm do Ana I. Caño-Delgado dẫn đầu vào năm 2018, nghiên cứu cho thấy bằng cách điều chỉnh tín hiệu sản sinh hormone ở Arabidopsis thaliana thông qua thụ thể, BRL3, thực vật có thể chịu hạn tốt hơn mà không ảnh hưởng đến sự phát triển của chúng. .
Để biết thêm chi tiết, đọc bài viết trong CRAG News