Bolivia đẩy nhanh tốc độ đánh giá cây trồng biến đổi gen

Tổng thống lâm thời Jeanine Añez của Bolivia đã ban hành Nghị định tối cao ủy quyền cho Ủy ban an toàn sinh học quốc gia đẩy nhanh tốc độ đánh giá các sự kiện biến đổi gen (GM) của năm loại cây trồng là ngô, mía, bông, lúa mì và đậu nành. Nghị định được đưa ra để đáp ứng với tình trạng kiểm dịch hiện tại của đất nước do đại dịch coronavirus.
Nghị định tối cao 4232 quy định rằng Ủy ban an toàn sinh học quốc gia sẽ thiết lập một quy trình đánh giá rút gọn cho các loại cây trồng biến đổi gen nói trên để giải quyết việc cung cấp thực phẩm nội bộ của đất nước cũng như các sản phẩm nông nghiệp để xuất khẩu. Ủy ban đã được 10 ngày để đưa ra các thủ tục đánh giá rút gọn. Nghị định cũng nêu rõ, trong quá trình đánh giá, các bộ: Bộ Môi trường và Nước, Bộ Phát triển Nông thôn và Đất đai sẽ xem xét các hành động và biện pháp mà các nước láng giềng của Bolivia thực hiện khi phát triển các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm sử dụng công nghệ biến đổi gen.
Hiệp hội các nhà sản xuất hạt có dầu và lúa mì của Bolivia, hay ANAPO, hoan nghênh nghị định này nói rằng nó sẽ cho phép các nhà sản xuất nhỏ cải thiện sản xuất và trở nên cạnh tranh hơn giữa những thách thức do biến đổi khí hậu gây ra. Tuyên bố chính thức của họ nhấn mạnh rằng các hành động của Ủy ban sẽ cung cấp cho nông dân quyền truy cập vào công nghệ sinh học cây trồng để đảm bảo sản xuất cây trồng liên tục và đạt được an ninh lương thực, đặc biệt là trong thời điểm xảy ra đại dịch coronavirus.
Đọc chi tiết về Nghị định tối cao, tuyên bố chính thức của ANAPO, với các báo cáo tại La Razon để biết thêm thông tin.