Các nhà nghiên cứu chuyển sang chỉnh sửa gen bằng công cụ CRISPR để tạo ra sắn không chứa cyanua

Sắn có nhiều tên gọi và là một trong những cây trồng quan trọng nhất trên thế giới. Tinh bột từ cây trồng lấy củ này được sử dụng để làm hạt trân châu trong trà boba, những đốm màu trong bánh sắn, và nó được tìm thấy trong một loạt các sản phẩm không chứa gluten. Jessica Lyons, nhà điều tra chính của dự án chỉnh sửa gen sắn tại Viện Innovative Genomics (IGI) cho biết khoảng một tỷ người trên thế giới sống nhờ vào sắn như một nguồn calo, bao gồm 40% người châu Phi. Tuy nhiên, trong củ sắn luôn tồn tại một vấn đề đó là cyanua và nhóm IGI đang nghiên cứu sắn không có xyanua bằng công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR.
Để phát triển sắn không có cyanua, các nhà nghiên cứu tại IGI phối hợp với Trung tâm khoa học thực vật Danforth đang sử dụng chỉnh sửa gen CRISPR để loại bỏ khả năng tạo ra cyanua. Con đường sinh tổng hợp cyanua trong sắn đã được hiểu rõ và điều này đã cung cấp cho nhóm nghiên cứu một lộ trình chỉnh sửa gen. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu khác cho thấy có thể can thiệp vào con đường này bằng kỹ thuật bất hoạt RNA (RNAi) và làm giảm đáng kể nồng độ cyanua.
"Chỉnh sửa gen hiệu quả hơn RNAi. Nó cung cấp một sự loại bỏ hoàn toàn và tạo ra sự thay đổi trong bộ gen vừa ổn định vừa có thể di truyền được", Lyons nói. Về mặt lý thuyết, các kỹ thuật chọn giống có thể loại bỏ cyanua - mặc dù điều đó vẫn chưa xảy ra trong hơn 7000 năm canh tác. Sắn được trồng từ giâm cành, do đó sẽ khó khăn trong việc nhân giống các đặc điểm không mong muốn khi tạo ra các dòng vô tính từ cây mẹ. Lyons nói thêm rằng "CRISPR nhanh hơn nhiều so với chọn giống thông thường và chính xác."
Để biết thêm chi tiết, đọc bài viết tại news release from IGI.
397

 

397
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp?Date=7/29/2020