Các chuyên gia đánh giá các phương pháp được sử dụng để giảm thiểu hiệu ứng ngoài mục tiêu trong chỉnh sửa gen

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Dầu khí và Khoáng sản King Fahd và Đại học Công nghệ Texas đã xem xét các phương pháp mới nhất được sử dụng để giảm thiểu các hiệu ứng ngoài mục tiêu trong chỉnh sửa bộ gen như phát hiện sai lệch, chỉnh sửa gốc cytosine hoặc adenine, chỉnh sửa chính, dCas9, Cas9 nickase, phân phối ribonucleoprotein và gRNA cắt ngắn. Bài viết đánh giá được công bố trên các tế bào.
Theo bài báo, CRISPR-Cas9 là công cụ chỉnh sửa gen phổ biến nhất vì tính chính xác, hiệu quả, ít chi phí và dễ sử dụng so với các công cụ khác. Tuy nhiên, CRISPR-Cas9 có thể gây ra hiệu ứng ngoài mục tiêu ở cấp bộ gen và các công cụ phát hiện ngoài mục tiêu cũng là cần thiết. Hơn nữa, việc chọn các biến thể Cas cũng rất quan trọng để giảm các hiệu ứng ngoài mục tiêu phụ thuộc vào bản chất của thí nghiệm.
Đọc thêm trong MDPI.