Đã xác định được gen liên quan đến quá trình tạo củ trong chọn giống khoai tây mới

Các nhà nghiên cứu từ Viện James Hutton đã có thể xác định một loại protein cụ thể trong bộ gen khoai tây chịu trách nhiệm khởi đầu sự phát triển của củ. Khám phá này có khả năng cung cấp một chiến lược mới để tăng năng suất của khoai tây, một loại cây trồng được coi là chủ lực cho an ninh lương thực toàn cầu.
Sự trưởng thành của cây trồng là rất quan trọng trong nông học cây khoai tây và được quyết định bởi tính tạo củ. Để khám phá điều này hơn nữa, các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu vai trò của họ gen TERMINAL FLOWER-1 / CENTRORADIALIS, được gọi là StCEN, trong củ khoai tây. Họ phát hiện ra rằng sự giảm biểu hiện của gen đã thúc đẩy quá trình hình thành củ, trong khi biểu hiện quá mức của gen gây ra sự chậm trễ trong tạo củ và làm giảm năng suất củ. Hơn nữa, một tín hiệu tạo củ đặc hiệu, StSP6A, được tìm thấy là mục tiêu kích hoạt của phức hợp kích hoạt tuberigen. StCEN ngăn chặn quá trình tạo củ bằng cách đối kháng trực tiếp StSP6A.
Các nhà nghiên cứu kết luận rằng StCEN có thể được sử dụng như một gen chỉ thị để cải thiện năng suất và sự khởi đầu tạo củ. Điều này có thể giúp các nhà chọn giống khoai tây phát triển các giống khoai tây chín sớm, chống chịu tốt hơn, có thể chịu được những tác động của biến đổi khí hậu.
Đọc chi tiết của nghiên cứu trong The Plant Journal và các bản tin tại James Hutton Institute.