92% diện tích trồng bông và 90% diện tích trồng ngô ở Hoa Kỳ là các giống GE

Hoa Kỳ là quốc gia trồng cây công nghệ sinh học hàng đầu trên thế giới, đã thương mại hóa cây trồng công nghệ sinh học vào năm 1996. Việc áp dụng các giống đa tính trạng ở Hoa Kỳ đã tăng trong những năm gần đây. Khoảng 89% diện tích bông và 80% ngô được trồng bằng giống đa tính trạng vào năm 2019. Đây là số liệu trích trong bài Thương mại hóa cây trồng biến đổi gen ở Hoa Kỳ được xuất bản bởi Tổ chức Dịch vụ nghiên cứu kinh tế của Bộ Nông nghiệp (USDA-ERS).
Cây trồng kháng thuốc diệt cỏ (HT), với tính kháng thuốc diệt cỏ tiềm năng đã mang lại cho nông dân nhiều lựa chọn để kiểm soát cỏ dại một cách hiệu quả. Cây trồng HT đã được áp dụng ở Mỹ từ năm 1996. Đậu nành HT đã tăng từ 17% năm 1997 lên 68% năm 2001, trước khi duy trì ở mức 94% vào năm 2014. Diện tích bông HT đã tăng từ khoảng 10% năm 1997 lên 56% vào năm 2001 và đạt mức cao 95% trong năm 2019. Tỷ lệ áp dụng ngô HT tăng sau bước ngoặt của thế kỷ. Hiện tại, khoảng 90 phần trăm diện tích ngô trong nước ở Hoa Kỳ được sản xuất bằng giống kháng thuốc diệt cỏ.
Cây trồng kháng sâu có chứa các gen phân lập từ vi khuẩn đất Bacillus thuringiensis (Bt) và tạo ra các protein diệt côn trùng trong cây ngô và bông từ năm 1996. Diện tích trồng ngô Bt tăng từ 8% năm 1997 lên 19% vào năm 2000, trước khi đạt tới 83% vào năm 2019. Diện tích bông Bt cũng được mở rộng, từ 15% diện tích trồng bông của Hoa Kỳ năm 1997 lên 37% vào năm 2001. Hiện tại, 92% bông ở Mỹ được trồng bằng hạt giống biến đổi gen, kháng sâu.
Đọc thêm chi tiết bài viết Xu hướng gần đây trong việc áp dụng GE tại USDA-ERS website.