Chỉnh sửa gen tạo ra năng suất cao và cải thiện mùi thơm ở lúa gạo

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Quảng Tây và Đại học Nông nghiệp Nam Trung Quốc đã phát triển thành công các giống lúa đột biến có năng suất cao và cải thiện mùi thơm. Điều này đã đạt được bằng cách sử dụng công cụ chỉnh sửa gen CRISPR-Cas9 như được báo cáo trong tạp chí Plants.
Tăng năng suất và chất lượng hạt thường khó đạt được vì cơ chế của hai tính trạng này là đối kháng nhau, tuy nhiên, cải tiến cả hai tính trạng đều quan trọng đối với nhà chọn giống và người tiêu dùng. Nghiên cứu trước đây đã xác định chính xác một số gen liên quan đến họ cytochrom P450 kiểm soát sự phát triển của các cơ quan trong cây lúa, tuy nhiên, chức năng của chúng trong việc điều chỉnh năng suất hạt không rõ ràng. Do đó, nhóm nghiên cứu đã sử dụng CRISPR-Cas9 để chỉnh sửa đồng thời ba homoeolog P450 (Os03g0603100, Os03g0568400 và GL3.2) và OsBADH2. Các dòng đột biến được đánh giá bằng cách sử dụng trình tự RNA và phân tích protein.
Kết quả cho thấy hiệu quả đột biến cao đã đạt được, và các đột biến xảy ra chủ yếu là xóa không có đột biến ngoài mục tiêu. Tăng kích thước hạt và hợp chất hương liệu đã đạt được mà không ảnh hưởng đến các đặc điểm nông học khác.
Đọc kết quả nghiên cứu trong Plants.

 

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp?Date=7/8/2020