EFSA công bố các đánh giá khoa học về sự kiện ngô chuyển gen MZIR 098

Hội đồng Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA) về Sinh vật biến đổi gen (GMO) đã công bố Ý kiến ​​khoa học báo cáo về kết quả đánh giá rủi ro của ngô MZIR098 theo phạm vi được xác định trong hồ sơ EFSA GMO ‐ DE ‐ 2017 42142. Ý kiến ​​khoa học được công bố dựa trên đơn đăng ký từ Cơ quan có thẩm quyền của Đức về việc ủy ​​quyền cho ngô MZIR098 (Mã định danh duy nhất SYN 98‐3), được gửi bởi Syngenta Crop Protection N.V./S.A. theo Quy định (EC) số 1829/20031.
Phạm vi ứng dụng EFSA ‐ GMO ‐ DE ‐ 2017‐142 là sử dụng làm thực phẩm và thức ăn, nhập khẩu và chế biến ngô GM kháng thuốc trừ cỏ và kháng côn trùng MZIR098 tại Liên minh châu Âu (EU). Theo ý kiến ​​khoa học, dữ liệu đặc tính phân tử và phân tích sinh học không xác định các vấn đề cần đánh giá an toàn thực phẩm / thức ăn. Không có sự khác biệt nào được xác định về các đặc tính nông học / kiểu hình và thành phần được thử nghiệm giữa ngô MZIR 098 và ngô thông thường, ngoại trừ chất xơ trung tính (NDF) trong các loại ngũ cốc, không làm tăng mối quan tâm về dinh dưỡng và an toàn. Hội đồng GMO không xác định các mối lo ngại về an toàn liên quan đến độc tính và tính gây dị ứng của các protein eCry3.1Ab, mCry3A và PAT như được thể hiện trong ngô MZIR 098 và không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy gen chuyển có thể làm thay đổi tính gây dị ứng ở ngô MZIR 098. Trong phạm vi của hồ sơ này, việc sử dụng ngô MZIR 098 làm thực phẩm và thức ăn không thể hiện mối quan tâm về dinh dưỡng ở người và động vật.