Các nhà khoa học hoàn thành thử nghiệm đồng ruộng cây dương chuyển gen của Thụy Điển

Cây dương lai biến đổi gen được trồng vào năm 2014 đã được đánh giá để xác định mức độ kháng côn trùng, nấm, sương giá và các yếu tố bất lợi phi sinh học khác. Các cây này được đánh giá là có năng suất cao hơn để sản xuất nhiên liệu sinh học.
Cây dương lai giữa giống dương châu Âu và châu Mỹ, là một nguồn nhiên liệu sinh học được biết đến ở Thụy Điển. Các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Khoa học Thực vật Umeå đã tạo ra các cây dương lai biến đổi gen (GM) để cải thiện sản xuất nhiên liệu sinh học. Các cây chuyển gen biểu hiện giảm acetyl hóa thành phần xylan của thành tế bào, làm cho gỗ của chúng dễ phân hủy hơn nhờ các enzyme giải phóng đường sau đó được chuyển thành ethanol sinh học. Cây dương truyền thống có quá trình acetyl hóa xylan mạnh khiến cho việc tạo ra ethanol sinh học từ gỗ của chúng trở nên khó khăn hơn.
Cây dương GM đã trải qua quá trình thử nghiệm đồng ruộng ở Våxtorp trong đó 636 cây được trồng vào năm 2014 và quan sát trong bốn năm trong khi tuân thủ các quy tắc của Thụy Điển và châu Âu đối với các cây GM. Các nhà nghiên cứu đã có thể chứng minh rằng việc nhắm mục tiêu mô gỗ để giảm acetyl hóa là để cải thiện độ cứng của gỗ cho sản xuất nhiên liệu sinh học. Họ có thể quan sát thấy rằng những cây chỉ chuyển gen cải thiện chất lượng gỗ hoạt động tốt hơn những cây có sửa đổi trong toàn bộ cây, dễ bị sâu bệnh hơn. Họ cũng kết luận rằng giảm acetyl hóa thành tế bào không gây ra sự khác biệt về tăng trưởng và khả năng kháng sâu bệnh so với các cây dương truyền thống. Bước tiếp theo là đánh giá các cây dương GM ở quy mô lớn hơn để chọn dòng.
Tìm hiểu thêm từ bản tin tại Umeå University.