Năm kinh nghiệm của Argentina trong Quy định chỉnh sửa gen

Trong khi nhiều quốc gia vẫn đang cân nhắc về các quy định cho các sản phẩm của các kỹ thuật chọn giống mới, Argentina hiện đã tích lũy được bốn năm kinh nghiệm trong việc thực hiện quy định tiên phong cho các sản phẩm NBT. Tạp chí Frontiers in Bioengineering and Biotech đã phát hành một bài viết với phân tích về tác động đối với sự đổi mới kinh tế của các quy định đó.
Hệ thống quy định của Argentina cho các sản phẩm công nghệ sinh học nông nghiệp hiện đại được công nhận là một trong những sản phẩm có kinh nghiệm nhất. Năm 2015, nước này ban hành quy định cho các sản phẩm NBT. Các nhà nghiên cứu và đối tác của Đại học de Buenos Aires đã so sánh các trường hợp sản phẩm NBT với các trường hợp sản phẩm GM được phê duyệt ở Argentina. Kết quả cho thấy các sản phẩm NBT có tốc độ phát triển nhanh hơn từ thử nghiệm đến thị trường, chủ yếu được thúc đẩy bởi một nhóm các nhà phát triển đa dạng bao gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các tổ chức nghiên cứu công. Hơn nữa, hồ sơ sản phẩm của các sản phẩm NBT đa dạng hơn về đặc điểm và sinh vật.
Tìm hiểu thêm thông tin tại Frontiers.
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp?Date=4/29/2020