Các chuyên gia báo cáo một phương pháp chuyển gen đậu tương cải tiến

Các chuyên gia báo cáo một phương pháp chuyển gen đậu tương cải tiến

April 22, 2020
Một phương pháp chuyển gen cải tiến để sản xuất đậu tương chuyển gen hiệu quả và năng suất cao đã được báo cáo trong Nghiên cứu biến đổi gen. Các kết quả có thể được sử dụng cho các nghiên cứu cơ bản và cũng để phát triển thương mại các sản phẩm đậu nành GM.
Kỹ thuật di truyền ở cây đậu tương có từ hơn hai thập kỷ, nhưng những cải tiến trong quy trình là cần thiết để đạt được hiệu quả cao hơn. Do đó, các nhà nghiên cứu từ Dow AgroScatics đã phát triển một phương pháp chuyển gen dựa trên sự phát sinh các bào quan ở đậu tương. Điều này dẫn đến tần số chuyển gen trung bình là 18,7%. Phương pháp này áp dụng chuyển gen thông qua Agrobacterium sử dụng mẫu hạt (đã được ngâm nước), được xẻ ngang có mang một phần trục phôi. Ngoài việc xử lý mô đích, chủng và cách chuẩn bị chủng Agrobacterium là rất quan trọng để tăng cường quá trình chuyển gen.
Chuyển gen với chủng Agrobacterium tumefaciens EHA105 cho tần số chuyển gen cao hơn và số sự kiện chuyển gen mang ít bản copy hơn so với chủng EHA101. Khả năng kháng glufosinate cũng được áp dụng thành công bằng phương pháp này. Hơn nữa, phương pháp đã được chứng minh là có thể áp dụng cho các kiểu gen khác nhau và một vài dòng chọn lọc, cho tần số chuyển gen cao.
Tham khảo chi tiết bài báo tại Transgenic Research.