Chỉnh sửa gen có thể mang lại khả năng chịu thuốc diệt cỏ của đậu nành không biến đổi gen

Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Ohio do Giáo sư Feng Qu dẫn đầu đang nghiên cứu di truyền đậu tương và sử dụng công nghệ CRISPR-Cas9 để tạo ra đậu tương kháng thuốc diệt cỏ.
Theo Qu, hầu hết các đặc điểm chịu thuốc diệt cỏ trong đậu tương đều dựa trên các gen được xác định từ vi khuẩn. Tuy nhiên, có một số gen trong đậu tương có thể được cải tiến thông qua kỹ thuật chính xác để tăng cường khả năng chịu thuốc diệt cỏ. Khi các gen này được xác định, CRISPR-Cas9 có thể được sử dụng để chỉnh sửa trình tự DNA tại một vị trí cụ thể, thay đổi gen thành gen kháng thuốc diệt cỏ. Do không có gen ngoại lai được đưa vào, nên đậu tương này không bị áp dụng các quy định như là GMO.
Hiện tại, nhóm của Qu đã cải tiến thành công gen ALS và đã có cây tái sinh trồng trong nhà kính để bắt đầu sản xuất hạt giống. Hiện tại họ đang tiếp tục cải tiến thêm hai gen nữa để thu nhận được sự biểu hiện tính kháng.
Đọc thêm tại The Genetic Literacy ProjectOhio Country Journal.