Ngô ngọt giàu Vitamin E đã được tạo ra

Các nhà nghiên cứu từ Học viện Khoa học Nông nghiệp Quảng Đông tại Trung Quốc đã điều tra cấu ​​trúc di truyền của hàm lượng vitamin E trong hạt ngô ngọt bằng cách thực hiện một nghiên cứu kết hợp trên toàn bộ gen. Phát hiện của họ được công bố trên tạp chí The Crop Magazine số tháng 4 năm 2020.
Tocopherols và tocotrienols, được gọi chung là vitamin E, hoạt động như chất chống oxy hóa hòa tan lipid trong hạt ngô ngọt cung cấp chất dinh dưỡng cho thực vật và con người. Tìm hiểu cấu ​​trúc di truyền của vitamin E sẽ giúp cải thiện dinh dưỡng của ngô ngọt. Do đó, nhóm nghiên cứu đã xây dựng một tập đoàn gồm 204 dòng ngô ngọt. Họ đã đo bảy hợp chất của vitamin E 28 ngày sau khi thụ phấn. Thông qua kiểu gen bằng cách giải trình tự, họ đã xác định được 119 locus cho vitamin E, tạo ra một mạng lưới di truyền của vitamin E. Các gen ứng viên xác định chức năng chủ yếu là trong quá trình tái tạo RNA và chuyển hóa protein. Thông qua chọn lọc nhờ chỉ thị phân tử, hai giống ngô ngọt ưu tú với sự gia tăng đáng kể về α- và-tocopherols đã được phát triển.
Đọc tóm tắt trong The Crop Journal.