Năm quốc gia sản xuất hơn 90% cây trồng công nghệ sinh học trên toàn thế giới

Việc áp dụng cao các loại cây trồng công nghệ sinh học tiếp tục trong năm 2018 với 26 quốc gia trồng 191,7 triệu ha trên toàn thế giới. Khu vực này tăng 1,9 triệu ha hoặc 1% so với diện tích của năm trước. Tỷ lệ áp dụng trung bình trong năm quốc gia trồng cây công nghệ sinh học hàng đầu đã tăng lên đến mức gần bão hòa, với Hoa Kỳ là 93,3% (trung bình đối với đậu tương, ngô và cải dầu), Brazil ở mức 93%, Argentina ở mức gần 100%, Canada ở mức 92,5% và Ấn Độ ở mức 95%.
Năm quốc gia canh tác cây trồng công nghệ sinh học hàng đầu đã trồng tổng cộng 174,5 triệu ha, tương đương với hơn 90% tổng diện tích toàn cầu. Hoa Kỳ dẫn đầu các quốc gia khác trong canh tác thương mại cây trồng công nghệ sinh học từ năm 1996 và sản xuất 75 triệu ha vào năm 2018. Brazil, nước sản xuất cây trồng công nghệ sinh học lớn thứ hai và dẫn đầu các nước đang phát triển trồng 51,3 triệu ha. Argentina duy trì thứ hạng là nhà sản xuất cây trồng công nghệ sinh học lớn thứ ba trên thế giới và trồng 23,9 triệu ha. Canada, nhà sản xuất cây trồng công nghệ sinh học lớn thứ tư năm 2018, đã trồng 12,75 triệu ha và ở Ấn Độ, sáu triệu nông dân đã trồng 11,6 triệu ha bông Bt.
Đọc thêm về năm quốc gia trồng cây công nghệ sinh học hàng đầu trong bản cập nhật Biotech Country Facts and Trends.