Việc áp dụng liên tục các loại cây trồng GE khẳng định sự cùng tồn tại là có thể đạt được

Thế giới có sức chứa gần 7,8 tỷ người vào năm 2020. Đến năm 2050, dân số thế giới dự kiến ​​sẽ đạt 9,8 tỷ người. Với dân số tăng theo cấp số nhân, suy giảm tài nguyên và biến đổi khí hậu gia tăng, việc áp dụng các hệ thống sản xuất khác nhau để đạt được an ninh lương thực là điều bắt buộc. Do đó, sự cùng tồn tại của các hệ thống sản xuất khác nhau đã trở thành một lựa chọn khả thi cho một số quốc gia.
Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã xác định cùng tồn tại là trồng đồng thời các loại cây trồng truyền thống, hữu cơ, bảo tồn bản sắc và biến đổi gen (GE) hoặc công nghệ sinh học ở các vị trí tiếp giáp, phù hợp với sở thích của người tiêu dùng và lựa chọn của nông dân. Cây trồng truyền thống được sản xuất từ ​​các giống cây trồng không phải GE và không tuân theo các tiêu chuẩn để canh tác các sản phẩm hữu cơ. Cây trồng hữu cơ được trồng dựa trên các quy định hữu cơ quốc gia. Cây trồng được bảo tồn danh tính (IP) đã đảm bảo chất lượng tương đương với giống gốc. Cây trồng GE được sản xuất bằng hạt giống được phát triển thông qua các kỹ thuật công nghệ sinh học hiện đại. Do đó, sự cùng tồn tại mang lại cho người nông dân sự tự do lựa chọn hệ thống sản xuất tốt nhất và nhận được giá trị cao nhất từ ​​những lựa chọn này.
Cây trồng GE đã được trồng từ năm 1996 và đến năm 2018, đã có 191,7 triệu ha được trồng tại 26 quốc gia. Việc canh tác liên tục các loại cây trồng GE ở các quốc gia này cùng với các loại cây trồng không phải GE xác nhận rằng sự cùng tồn tại là có thể đạt được.
Đọc thêm về Sự cùng tồn tại của cây trồng công nghệ sinh học và không công nghệ sinh học từ ISAAA Pocket K số 51. Bạn cũng có thể đọc về các lợi ích được ghi chép của cây trồng GM từ bản Pocket K No. 5 cập nhật.