Danh mục các công trình công bố trên các tạp chí năm 2006

Danh mục các công trình công bố trên các tạp chí trong nước 2006
2006
 1.  Nguyễn Xuân Linh. Kết quả chọn tạo giống hoa layơn DL1 và DL 2. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 2006
 2. Nguyễn Xuân Linh. Kết quả tuyển chọn giống phong lan Hồ Điệp (Phalaenopsis). Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 2006
 3. Nguyễn Xuân Linh. Nghiên cứu ảnh h­ưởng của các chế phẩm đến năng suất, phẩm chất giống cúc CN 97. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 2006
 4. Nguyễn Xuân Linh. Kết quả khảo nghiệm một số giống hoa Hồng nhập nội ở vùng đồng bằng sông Hồng. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 2006
 5. Nguyễn Xuân Linh. Kỹ thuật nhân giống hoa trồng thảm.Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 2006
 6. Nguyễn Xuân Linh. Đánh giá tính thích ứng của các giống hoa trồng thảm ở vụ Xuân Hè tại Hà Nội. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 2006
 7. Võ Thị Minh Tuyển, Phạm Ngọc Lương, Đoàn Thanh Huyền. Sử dụng phương pháp nuôi cấy bao phấn trong chọn tạo nhanh dòng TGMS, phục vụ phát triển lúa lai hai dòng ở Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 2006
 8. Phạm Thị Thuý, Phạm Ngọc Lương, Nguyễn Trịnh Toàn. Nghiên cứu đa dạng di truyền của một số giống lúa thuộc các phân loài phụ khác nhau bằng chỉ thị phân tử SSR. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 2006
 9. Phạm Thị Thuý, Phạm Ngọc Lương. Nghiên cứu mối tương quan giữa khoảng cách di truyền với ưu thế lai tính trạng năng suất lý thuyết của một số con lai F1 giữa hai loài phụ IndicaJaponica. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 2006
 10. Nhữ Viết Cường, Nguyễn Thế Quyết, Nguyễn Thanh Nga, Đặng Vũ Thị Thanh, Lê Thị ánh Hồng, Trần Duy Quý. Áp dụng và nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật ELISA nhằm chẩn đoán nhanh, nhậy, đặc hiệu một số loại bệnh hại trong vườn ươm và vườn sản xuất do nấm hại Phytophthora cryptogea gây ra trên hoa đồng tiền kép và salem. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 2006
 11. Lê Kim Hoàn, Dương Thu Hương, Nguyễn Đức Doanh, Lê Thị Ánh Hồng. Cải tiến và hoàn thiện các quy trình công nghệ nhân giống in vitro của cây hoa đồng tiền kép bằng phương pháp nuôi cấy lát mỏng tế bào. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 2006
 12. Vũ Văn Tiến, Lê Huy Hàm, Đỗ Năng Vịnh. Bước đầu nghiên cứu chuyển gen vào bèo tấm Lemna aequinoctialis. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 2006
 13. Vũ Văn Tiến, Lê Huy Hàm, Đỗ Năng Vịnh (2006). Nghiên cứu xây dựng hệ thống tái sinh ở bèo tấm Lemna aequinoctialis. Tạp chí Công nghệ sinh học
 14. Cao Thị Huyền Trang, Đỗ Năng Vịnh, Vũ Văn Vụ. Nghiên cứu tạo mô sẹo phôi hóa, phôi vô tính từ lát cắt bầu nhụy và vòi nhụy giống hoa LiLium Orental Sorbone. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 2006
 15. Cao Thị Huyền Trang, Dương Minh Nga, Đỗ Minh Phú, Hà Thị Thuý, Đỗ Năng Vịnh. Nghiên cứu tạo củ trực tiếp từ lát cắt vảy củ Lily in vitro. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 2006
 16. Nguyễn Thị Hồng Hải, Hoàng Hoa Long, Nguyễn Linh Chi và Nguyễn Ngọc Cường. Đặc điểm sinh học và ứng dụng vi khuẩn nội sinh thực vật trong phòng trừ bệnh héo xanh cây trồng do Ralstonia solanacearum. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT số 18, tr 78-81, 2006.
 17. Vũ Văn Tiến, Lê Huy Hàm, Đỗ Năng Vịnh. Bước đầu nghiên cứu chuyển gen vào bèo tấm Lemna aequinoctialis. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 2006
 18. Vũ Văn Tiến, Lê Huy Hàm, Đỗ Năng Vịnh. Nghiên cứu xây dựng hệ thống tái sinh ở bèo tấm Lemna aequinoctialis. Tạp chí Công nghệ sinh học 2006
 19. Cao Thị Huyền Trang, Đỗ Năng Vịnh, Vũ Văn Vụ. Nghiên cứu tạo mô sẹo phôi hóa, phôi vô tính từ lát cắt bầu nhụy và vòi nhụy giống hoa LiLium Orental Sorbone. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 2006
 20. Cao Thị Huyền Trang, Dương Minh Nga, Đỗ Minh Phú, Hà Thị Thuý, Đỗ Năng Vịnh. Nghiên cứu tạo củ trực tiếp từ lát cắt vảy củ Lily in vitro. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 2006.
 21. Phạm Thị Lý Thu, Lê Huy Hàm, Đỗ Năng Vịnh. Hoàn thiện quy trình chuyển gen ở ngô bằng súng bắn gen. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 2006.
 22.  Lã Tuấn Nghĩa. Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam trong 20 năm qua (1985-2005). Tạp chí Sinh học, tập 28-số 2, tr. 1-9, 2006.
 23. Đặng Trọng Lương, Vũ Đức Quang, Trần Duy Quý. Phân lập và thiết kế vector mang gen tổng hợp insulon để chuyển gen vào cây lúa mì (Triticum aestivum L). Thông tin CNSH ứng dụng 3, tr 36-40, 2006.
 24. Đặng Trọng Lương, Nguyễn Thúy Điệp và CS. Phát hiện sản phẩm biến đổi gen nhờ kỹ thuật mới Multiplex –PCR và Real Time-PCR. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT số 8, tr 22-25, 2006.
 25. Đặng Trọng Lương, Nguyễn Thúy Điệp và CS. Chuẩn đoán gen ngoại lai trong cây trồng biến đổi gen bằng kỹ thuật lai ADN và que thử nhanh (QuickTix Strips). Tạp chí Nông nghiệp và PTNT số 10, tr 20-23, 2006.
 26. Đặng Trọng Lương, Nguyễn Duy Bình, Hoàng Dương Tùng. Ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý an toán sinh học dữ liệu sinh vật biến đổi gen. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 13, tr 5-8, 2006.
 27. Khuất Hữu Trung, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Minh Công, 2006- Kết quả nghiên cứu xây dựng tập đoàn dòng ngô thuần bằng kĩ thuật nuôi cấy bao phấn (giai đoạn 2004-2005). Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, số 24/2006, tr. 40-44.
 28. Trần Duy Vương, Khuất Hữu Trung, Đặng Trọng Lương, Trần Duy Quý, 2006- Đánh giá đa dạng di truyền ở mức hình thái của tập đoàn lan kiếm tại Việt nam. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, số 14/2006, tr. 16-19
 29. Hà Thị Thúy, Đỗ Năng Vịnh, Trần Ngọc Thanh, Trần Thị Hạnh, Nguyễn Hồng Chiên, Lê Quốc Hùng, Trịnh Hồng Sơn, Trần Văn Bình, Lê Huy Hàm. Kết quả nghiên cứu tạo giống cây có múi không hạt từ các giống nội địa. kỷ yếu hội nghị tổng kết KH&CN NN. ( Kỷ yếu hội nghị tổng kết KH&CNNN 2001-2005. tháng 10. 2006).
fake louis vuitton australia fake louis vuitton belt Louis Vuitton Replica canal street fake bags LOUIS VUITTON sunglasses replica replica Louis Vuitton supreme Backpack louis vuitton artsy replica louis vuitton messenger bag replica louis vuitton wallet replica louis vuitton duffle bag replica louis vuitton shoes replica best louis vuitton wallet replica Replica Louis Vuitton sunglasses fake Louis Vuitton shoes louis vuitton neverfull replica replica louis vuitton wallet replica louis vuitton luggage fake louis vuitton belt fake louis vuitton tas kopen fake louis vuitton tas kopen louis vuitton outlet nederland Louis Vuitton Pas Cher sac louis vuitton contrefacon sac louis vuitton pas cher chine replique Sac Louis Vuitton Sac louis vuitton pas cher chine replique Louis Vuitton imitation louis vuitton sac louis vuitton pas cher chine faux sac louis vuitton imitaciones louis vuitton espa?a bolsos louis vuitton outlet louis vuitton outlet espa?a borse louis vuitton imitazioni borse false louis vuitton napoli imitazioni louis vuitton borse false louis vuitton borse louis vuitton imitazioni perfette online Gef?lschte Louis Vuitton Taschen Türkei louis vuitton imitate kaufen Louis Vuitton China online Shop louis vuitton imitate kaufen louis vuitton imitate kaufen imitation sac hermes gucci replica dior saddle bag replica Replica Fendi Backpacks replica goyard replica goyard Replica hermes Evelyne replique sac hermes replique sac ysl Sac chanel pas cher chine replique sac chanel handbags replica Australia borse gucci imitazioni borse gucci imitazioni cheap hermes bags from china hermes evelyne replica chanel replica sac hermes pas cher Sac gucci pas cher chine Hermes replica uk Replica Gucci Bags replica gucci belts chanel replica cartier schmuck replica deutschland van cleef replica Bvlgari B.ZERO1 replica fake bvlgari ring bracelet love Cartier replique cartier love ring replica cartier trinity ring replica Cartier bracelet replica cartier love bracelet replica 1:1 cartier ring replica fake chanel shoes cheap chanel shoes fake chanel sneaker replique louboutin fake gucci shoes Best Fake Jordan 1 kobe bryant jersey youth louis vuitton wallet replica Louis Vuitton replica louis vuitton sling bag replica chanel imitazioni perfette sac louis vuitton pas cher chine louis vuitton wallet replica fake louis vuitton crossbody louis vuitton messenger bag replica louis vuitton duffle bag replica gucci shoes replica replica Gucci bag replica gucci handbags louis vuitton backpack replica sac hermes pas cher chine faux portefeuille louis vuitton Louis Vuitton Replica Gucci shoes Replica van cleef replica fake cartier ring juste un clou replica juste un clou bracelet replica gucci imitazioni gucci fake kaufen Imitation sac de luxe pas cher fake louis tasche kaufen destockage louis vuitton paris fake louis vuitton backpack best fake louis bag Neverfull replica chanel shoes replica louis vuitton wallet replica Sac goyard imitation louis vuitton backpack replica sac louis vuitton solde louis vuitton backpack replica replica hermes Carteras Louis Vuitton imitacion precios Borse louis vuitton imitazioni cinesi Replica YSL wallets Gucci belt Replica cartier bracelet replica louis vuitton backpack replica replica gucci belt Louis Vuitton replica réplique louis vuitton imitazioni borse louis vuitton louis vuitton duffle bag replica louis vuitton wallet replica hermes replica Dior Book Tote replica lebron james jersey youth canada goose replica fake louis vuitton backpack louis vuitton replica australia Bracciale Cartier love falso fake louis vuitton hobo louis vuitton pochette replica moncler replica louis vuitton replica shoes Goyard replica louis vuitton outlet belgie Dior Book Tote replica cartier love bracelet replica 1:1 louis vuitton replica louis vuitton fake louis vuitton replica replica cartier love bracelet Cartier bracelet replica replica Louis Vuitton shoes louis vuitton shoes replica replica Louis Vuitton shoes Cartier Juste un Clou Bracelet Replica Louis Vuitton wallet replica imitazioni borse louis vuitton Fendi Peekaboo Bags replica michael jordan jersey youth Fendi Peekaboo Bags replica Gucci Ophidia replica Gucci Sylvie replica louis vuitton nano speedy replica louis vuitton speedy replica fake louis vuitton neonoe louis vuitton graceful replica louis vuitton croisette replica louis vuitton favorite replica louis vuitton Capucines replica louis vuitton pochette replica louis vuitton petit palais replica bauletto louis vuitton imitazioni