Thông tin Công nghệ sinh học

BILL GATES: HẠT GIỐNG GMO CÓ THỂ GIÚP NÔNG DÂN THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 26 tháng 9 năm 2018 

CÁC NHÀ KHOA HỌC TÌM RA “ĐIỂM NÓNG” TRONG HỆ GEN LÚA MÌ CHO HÀM LƯỢNG KẼM CAO

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 26 tháng 9 năm 2018 

CÁC NHÀ KHOA HỌC TÌM RA CÁC GEN SWEET CHỐNG LẠI VI KHUẨN BẠC LÁ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 26 tháng 9 năm 2018 

ÁP DỤNG CRISPR-CAS9 ĐỂ XÁC ĐỊNH GEN TỰ VỆ TOMV Ở CÂY CÀ CHUA

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 26 tháng 9 năm 2018