Thông tin Công nghệ sinh học

HIỆN TRẠNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG CRISPR-CAS9 TRONG LƯƠNG THỰC VÀ NÔNG NGHIỆP

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 3 năm 2019

CHỈNH SỬA HỆ GEN MANG ĐẾN NHỮNG TRIỂN VỌNG LỚN CHO NAM PHI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 3 năm 2019

SỐ LIỆU BÁN HÀNG TĂNG TRƯỞNG MẠNH CHO THẤY NHU CẦU VỀ TÁO GM KHÔNG BỊ THÂM

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 3 năm 2019

TỔ CHỨC OGTR ÚC MỜI ĐÓNG GÓP Ý KIẾN ĐỐI VỚI KHẢO NGHIỆM ĐẬU GÀ GM

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 3 năm 2019

CÁC CHUYÊN GIA NHẬT BẢN KẾT LUẬN THỰC PHẨM CHỈNH SỬA GEN LÀ AN TOÀN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 3 năm 2019

CÁC NHÀ SINH HỌC GIẢI THÍCH NGUỒN GỐC DI TRUYỀN CỦA NGHỆ TÂY

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 3 năm 2019

USDA FAS BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẦY HỨA HẸN CỦA CÁC KHẢO NGHIỆM NGÔ GM TẠI MOZAMBIQUE

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 3 tháng 4 năm 2019

CÁC NHÀ KHOA HỌC PHÁT HIỆN RA ENZYME GIÚP LÚA MÌ KHÁNG MẶN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 3 tháng 4 năm 2019 

NHÓM CÁC NHÀ KHOA HỌC QUỐC TẾ PHÁT HIỆN RA CƠ CHẾ QUAN TRỌNG TRONG MIỄN DỊCH Ở CÂY TRỒNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 3 tháng 4 năm 2019