Lãnh đạo Viện Di truyền Nông nghiệp

 

1. GS.TS. Lê Huy Hàm                           

Chức vụ: Viện Trưởng

Email:lhham@agi.ac.vn

2. PGS.TS. Đặng Trọng Lương                   
Chức vụ: Phó Viện Trưởng

Điện thoại cơ quan:  04.3754 0764.           

Di động: 0912 171 297

Email:luongdt2001@yahoo.com

3. PGS. TS. Phạm Xuân Hội                     

Chức vụ: Phó Viện Trưởng

Điện thoại cơ quan:                                    

Di động: 0977 231 373

Email: xuanhoi.pham@gmail.com

4. TS. Khuất Hữu Trung    

Chức vụ: Phó Viện Trưởng

Điện thoại cơ quan:     

Di động: 0913 581 973

Email: khuathuutrung@yahoo.com