Lãnh đạo viện

PGS.TS. Phạm Xuân Hội

Chức vụ: Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp

Điện thoại cơ quan:  (0243) 754. 47.12                                

Email: xuanhoi.pham@gmail.com

PGS.TS. Đặng Trọng Lương

Chức vụ: Phó Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp
Điện thoại : (0243). 748. 08. 62
Email: luongdt2001@yahoo.com

PGS. TS. Khuất Hữu Trung

Chức vụ: Phó Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp
Điện thoại:
Email: khuathuutrung@yahoo.com

TS. Lê Đức Thảo

Chức vu: Phó Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp
Điện thoại: (024) 37481095
Email: leducthao@agi.vaas.vn