Lịch sử hình thành và phát triển Viện Di truyền Nông nghiệp

1. Tên Đơn vị: VIỆN DI TRUYỀN NÔNG NGHIỆP
2. Địa chỉ trụ sở: Đường Phạm Văn Đồng - Từ Liêm - Hà Nội
3. Điện thoại:  +84 4 37543198;    Fax:  +84 4 37543196; 

Ngày 22/05/1986, Trung tâm Di truyền Nông nghiệp  do cố GS.TSKH. Phan Phải sáng lập và lãnh đạo, trực thuộc Trung tâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giai đoạn từ 1984-1989.

Đến năm 1989, quyết định số 281-CT ngày 10/10/1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã chính thức chuyển Trung tâm Di truyền Nông nghiệp thành Viện Di truyền Nông nghiệp, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm

Đến năm 2005, Viện Di truyền Nông nghiệp được sắp xếp lại tổ chức theo Quyết định số 220/QĐ-TTg ngày 09/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ, trở thành một thành viên của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

4. Các đồng chí lãnh đạo Viện Di truyền Nông nghiệp qua từng thời kỳ:


Giám đốc Trung tâm Di truyền Nông nghiệp:
Cố GS.TSKH. Phan Phải 

(1984-1989)

   Phó giám đốc
   Cố GS. TS. Nguyễn Hữu Đống 
(1984 - 1989)
 

     Phó giám đốc
 CN. Nguyễn Bá Nhạ 
 (1984 - 1989) 
 

 
*Giai đoạn 1990 - 1993
 

 Viện Trưởng
  Cố VS.GS.TSKH. Vũ Tuyên Hoàng
(1990-1993)
 

  Phó Viện trưởng 
GS. TS. Nguyễn Xuân Linh
 (1990 - 2006) 
 

 *Giai đoạn 1993 - 2006
 

Viện trưởng
GS. TSKH. Trần Duy Quý
 (1993 - 2006)
 

  Phó Viện trưởng 
 GS. TS. Nguyễn Xuân Linh
 (1990 - 2006)  

 Phó Viện trưởng
GS. TS. Đỗ Năng Vịnh
 (1999 - 2011)

 Phó Viện trưởng 
GS. TS. Lê Huy Hàm

 (2002 - 2006)
 
Phó Viện trưởng

 PGS. TS. Lê Thị Ánh Hồng
 (2002 - 2008)
                                              
* Giai đoạn 2006 - nay
 

  Viện trưởng
GS. TS. Lê Huy Hàm
(2006 - nay)

 Phó Viện trưởng
GS. TS. Đỗ Năng Vịnh 
 (1993 - 2011) 

 Phó Viện trưởng  
 PGS. TS. Lã Tuấn Nghĩa
(2006 - 2010)

 Phó Viện trưởng
 TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy 
 (2010 - 2011) 

 Phó Viện trưởng
  PGS. TS. Đặng Trọng Lương
(2011 - nay)
 

Phó Viện trưởng
PGS. TS. Hà Thị Thúy

 (2011 - 2016)
 

 Phó Viện trưởng
  PGS. TS. Phạm Xuân Hội
 (2014 - nay) 
 

 Phó Viện trưởng
 
 TS. Khuất Hữu Trung
 (2014 - nay)