Danh mục các công trình công bố trên các tạp chí năm 2015

Danh mục các công trình công bố trên các tạp chí năm 2015
2015:
 1. Hoàng Quỳnh Hoa, Phạm Hà Thanh Tùng, Nghiêm Đức Trọng, Trần văn Ơn, Trần Thị Thúy, Khuất Hữu Trung, Đỗ Phương Lan (2015). Nghiên cứu đa dạg di truyền một số cây thuốc có berberine trong họ tiết de (Minispermaceae) ở Việt nam bằng kĩ thuật RAPD. Tạp chí Dược học
 2. Khuất Hữu Trung, Ngô Hồng Bình, Nguyễn Văn Nghiêm, Trần Thị Dậu, Kiều Thị Dung, Nguyễn Trường Khoa (2015). Đánh giá đa dạng di truyền các giống vải sử dụng chỉ thị phân tử SSR. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 8, 2015, tr. 29-33.
 3. Võ Thị Minh Tuyển, Nguyễn Thị Huê, Nguyễn Thị Hồng, Phan Quốc Mỹ, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Lê Huy Hàm (2015) Ứng dụng kỹ thuật chiếu xạ tia gamma và chỉ thị phân tử trong cải tạo giống lúa kháng bệnh bạc lá HC62; Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn; Chuyên đề Giống cây trồng, Vật nuôi, tập 1, tr 44-49, 6/2015
 4. Nguyễn Thị Hồng, Võ Thị Minh Tuyển, Nguyễn Thị Huê, Đoàn Văn Sơn, Trần Thu Trang, Lê Huy Hàm (2015). Ứng dụng kỹ thuật chiếu xạ tia gamma và chỉ thị phân tử trong cải tạo năng suất giống lúa chịu mặn; Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn; số 17; 8/2015
 5. Võ Thị Minh Tuyển, Nguyễn Thị Hồng, Phan Quốc Mỹ, Nguyễn Thị Huê, Lê Huy Hàm (2015). Ứng dụng kỹ thuật chiếu xạ tia gamma và chỉ thị phân tử trong cải tạo giống lúa kháng bệnh bạc lá BT62, Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 11; Đà Nẵng, tháng 8/2015
 6. Nguyễn Thị Hồng, Võ Thị Minh Tuyển, Phan Quốc Mỹ, Nguyễn Thị Huê, Lê Huy Hàm (2015). Ứng dụng kỹ thuật chiếu xạ Ionbeam và chỉ thị phân tử trong cải tạo giống lúa chịu mặn CMBT, Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 11; Đà Nẵng, tháng 8/2015
 7. Võ Thị Minh Tuyển, Nguyễn Thị Huê, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Thanh Thủy (2015). Kết quả đánh giá và khảo nghiệm giống lúa triển vọng kháng bệnh bạc lá DT82, Tạp chí khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam; No.10, 2015
 8. Nguyễn Thị Nhài, Võ Thị Minh Tuyển, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Thanh Thủy (2015). Phân tích sai khác di truyền của các dòng lúa đột biến bằng chỉ thị phân tử SSR, Tạp chí khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam; No.10, 2015
 9. Phan Quốc Mỹ, Nguyễn Thị Huê, Võ Thị Minh Tuyển (2015). Kết quả chọn tạo giống lúa DT66, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn; Chuyên đề Giống cây trồng, Vật nuôi, tập 2, 2015
 10. Lê Tiến Dũng và CS. Phân tích gen mã hóa protein giàu methionine trên cây Arabidopsis thaliana trong điều kiện bất lợi”, Tạp chí Sinh học
 11. Chu Đức Hà, Lê Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Trọng Hiển, Phạm Thị Lý Thu, Lê Huy Hàm, Lê Tiến Dũng. Mô tả nhận dạng một số giống sắn (manihot esculenta crantz)phổ biến ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học và công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
 12. Chu Duc Ha, Le Thi Ngoc Quynh, Pham Thi Ly Thu, Nguyen Quang Huy, Le Tien Dung (2015). On the roles of genes encoding methionine-rich proteins in arabidopsis thaliana in response to abiotic stresses; Tạp chí sinh học, VOL 37, NO 4
 13. Phạm Thị Lý Thu, Phạm Thị Hương, Lê Thị Lan, Nguyễn Văn Đồng, Lê Huy Hàm. Nghiên cứu tạo dòng ngô chuyển gien chịu thuốc trừ cỏ, Tạp chí Nông nghiệp & PTNT, số 6/2015, tr 23-28
 14. Nguyễn Văn Đồng, Phạm Thị Lý Thu, Lê Thị Mai Hương, Phạm Thị Hương, Lê Thị Lan, Nguyễn Chiến Hữu, Nguyễn Hữu Kiên, Trần Duy Hưng, Lê Huy Hàm. Nghiên cứu chuyển gien chịu hạn NF-YB2 vào một số dòng ngô Việt Nam Tạp chí Nông nghiệp & PTNT, số 7/2015, tr 25-30
 15. Nguyễn Văn Đồng, Phạm Thị Lý Thu, Trần Duy Hưng, Lê Thị Mai Hương, Phạm Thị Hương, Lê Thị Lan, Nguyễn Chiến Hữu, Nguyễn Hữu Kiên, Lê Huy Hàm (2015). Nghiên cứu biến nạp gen ipt (isopentenyl transferase) kháng hạn vào một số dòng ngô chọn lọc thông qua vi khuẩn agrobacterium tumefaciens. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT, số 12/2015, tr 10-15
 16. Phạm Thị Lý Thu, Lê Thị Lan, Phạm Thị Hương, Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Văn Đồng, Lê Huy Hàm (2015). Đánh giá một số đặc tính nông sinh học của các dòng ngô chuyển gien kháng sâu. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT, số 6/2015, tr 110-117
 17. Nguyễn Văn Đồng, Phạm Thị Lý Thu, Phạm Thị Hương,Trần Duy Hưng, Lê Thị Mai Hương, Lê Thị Thanh Nga, Lê Huy Hàm (2015). Nghiên cứu ảnh hưởng của từ trường đến hiệu quả chuyển gen thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens ở cây ngô – Tạp chí Khoa học và công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
 18. Vũ Tuấn Nam, Chong Chom-Kyu, Lê Tiến Dũng (2015). Quy trình đơn giản Sản xuất ADN polymerase và chế phẩm ‘hotstart’ ở Qui mô Phòng Thí nghiệm. Tạp Chí Sinh học, 37(1): 124-132.
 19. Le Duc Thao, Nguyen Viet Dung, Nguyen Thi Tham (2015). Study on chrysanthemums breeding by gamma (Co60) irradiation on callus of 4 exotic Chrysanthemum varieties of AGI. Journal of Agricultural Technology, 2015, 11(8):1813-1822, ISSN 1686-9141.
 20. Lê Đức Thảo, Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Thị Bảo Chung, Phạm Phương Thu (2015). Nghiên cứu cải tiến giống đậu tương DT96 bằng chiếu xạ tia gamma (Co60) trên hạt khô. Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam, 4(57), 2015, tr.18-21
 21. Nghiên cứu chuyển gen kháng thuốc trừ cỏ các giống đậu tương DT2008 và ĐT26 bằng vi khuẩn Agrobacterium. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
 22. Nguyễn Văn Cường và cs. (2015). Nghiên cứu phục tráng giống khoai môn Phú Thọ bằng phương pháp truyền thống kết hợp với chỉ thị phân tử. Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam, số 7 (60)/2015, trang 71 - 77.
 23. Đặng Trọng Lương và cs.(2015). Xác định sự trôi gen ở cây đậu tương chuyển gen trong điều kiện kiểm soát bằng kỹ thuật sinh học phân tử/ Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 10/2015, tr 24-29.