Danh mục các công trình công bố trên các tạp chí năm 2009

Danh mục các công trình công bố trên các tạp chí năm 2009
2009
 1. Lê Huy Hàm, Phạm Thị Lý Thu, Vũ Văn Tiến, Nguyễn Khánh Vân, Lê Thu Về, Trần Duy Dương và CS. Tạo dòng bèo tấm chuyển gen kháng nguyên VP2 và bước đầu thử nghiệm gây đáp ứng miễn dịch trên gà , Tạp chí CNSH, 2009.
 2. Nguyễn Văn Đồng, Phạm Thị Lý Thu, Lê Thu Về, Lê huy Hàm. Nghiên cứu khả năng phát sinh mô sẹo phôi hóa và mức độ tái sinh cây hoàn chỉnh từ phôi non của một số dòng ngô việt nam. Tạp chí Công nghệ Sinh 7 (4), tr 1-8, 2009.
 3. Đinh Văn Trình,  Phạm Thị Lý Thu, Lê Thu Về, Nguyễn Văn Đồng. Nguyễn cứu chuyển gen nguyên cây ở ngô. Tạp chí Công nghệ Sinh 7, tr 21-227, 2009.
 4. Đỗ Năng Vịnh và cs. Kết quả nghiên cứu nhân nhanh in vitro giống lan Ngọc điểm đai châu (Rhynchostylis gigantea) trong bioreactor. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 2009
 5. Trần Tuấn Tú, Cao Lệ Quyên, Lê Huy Hàm và Phạm Xuân Hội. Phân lập gen điều khiển chịu  hạn OsRAP2.4B liên quan đến  tính chịu hạn ở lúa. Tạp chí Khoa học Và Công nghệ Nông nghiệp Việt nam. 4(13): 118-126, 2009.
 6. Nguyễn Thị Kim Lý và cs. Ứng dụng kỹ thuật DAS – ELISA và nuôi cấy lớp mỏng tế bào để nhân nhanh giống lan Hồ điệp HL3 (Phalaenopsis stockhon) sạch bệnh. Tạp chí Bảo vệ Thực vật Số 4(226)/2009 tr 28-34, 2009.
 7. Nguyễn Thị Kim Lý, Lê Đức Thảo. Nghiên cứu nhân nhanh giống lan Hồ điệp HL3 từ chóp rễ. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 7/2009 tr 73-76, 2009.
 8. Nguyễn Thị Kim Lý, Lê Sỹ Dũng, Lê Đức Thảo, Đào Thái Had, Trần Hoài Hương. Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật điều khiển ra hoa cúc CN01 (Chrysanthemum sp.) trái vụ (vụ đông) cho vùng đồng bằng sông Hồng. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, số 5/2009 tr 33-37, 2009.
 9. Nguyễn Thị Kim Lý và cs. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật DAS - ELISA, phát hiện virut gây hại trên giống lan Cattlaya ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam. Tạp chí bảo vệ thực vật. Số 3 (225)/2009 tr 26 – 33, 2009.
 10. Nguyễn Thị Kim Lý, Lê Đức Thảo, Trần Hoài Hương và CS. Nghiên cứu chuyển gen Chitinase-glucanase kháng nấm vào cây cà chua thông quavikhuẩn Agrobacterium tumefaciens. Tạp chí khoa học và công nghệ Nông nghiệp Việt Nam Số 1(10)/2009 tr 2 -7, 2009.
 11. Nguyễn Thị Kim Lý và cs. Kết quả nghiên cứu tuyển chọn giống hoa lily Sorbonne tại Việt Nam, Kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2008- VAAS- Nhà xuất bản Nông nghiệp tr 241-248, 2009.
 12. Nguyễn Thị Kim Lý và cs. Ứng dụng kỹ thuật  ELISA để kiểm tra tình hình sức khỏe hạt cà chua trước khi đưa vào nuôi cấy invitro. Tạp chí bảo vệ thực vật. Số 3 (225)/2009 tr 33 – 40, 2009.
 13. Nguyễn Thị Kim Lý và cs. Kết quả chọn tạo giống hoa Cúc CO 5.1 và 5.3 tại Đà Lạt. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số 12/2009 tr 30-35, 2009
 14. Nguyễn Thị Kim Lý, Lê Đức Thảo, Trần Hoài Hường, Hoàng Lan Hương. Kết quả nghiên cứu và sản xuất thử giống hoa Lan Hồ điệp HL3 (Phalaenopsis amabilis Stockhon). Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số 12/2009 tr 36-41, 2009.
 15. Nguyễn Thị Kim Lý, Lê Đức Thảo và cs. Kết quả nghiên cứu và tuyển chọn giống hoa Hồng HN9. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số 12/2009 tr 42-47, 2009.
 16. Nguyễn Thị Kim Lý. Phát triển sản xuất Hoa, cây cảnh trên thế giới và Việt Nam. Thông tin chuyên đề Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Số 4/2009 tr 1-32, 2009.
 17. Lê Đức Thảo và cs. Ứng dụng kỹ thuật in vitro kết hợp đột biến phóng xạ tia Gamma trong chọn tạo giống hoa cẩm chướng. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, số 7/2009.
 18. Lê Đức Thảo và cs. Nghiên cứu quy trình nhân giống hoa cẩm chướng SP25 (dianthus caryophyllus Makeup) bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào. Tạp chí khoa học và công nghệ Nông nghiệp Việt Nam Số 2(11)/2009 tr 76 – 82, 2009.
 19. Lê Đức Thảo và cs. Kết quả nghiên cứu và tuyển chọn một số giống cẩm chướng chùm (Spray carnation) nhập nội tại Sapa – Lào Cai. Tạp chí khoa học và công nghệ Nông nghiệp Việt Nam Số 2(11)/2009 tr 13 -18, 2009.
 20. Lê Đức Thảo và cs. Ứng dụng kỹ thuật chiếu xạ in vitro bằng tia Gamma trong chọn tạo giống hoa Cẩm Chướng. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số 9/2009 tr 9-13, 2009.
 21. Lê Đức Thảo, Nguyễn Thị Kim Lý. Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống hoa violet Châu Phi (Saintpaulia) bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam Số 4/2009.
 22. Trần Hoài Hương, Nguyễn Thị Kim Lý, Lê Đức Thảo. Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhân giống cho các loài hoa trồng thảm mới nhập nội, phục vụ trang trí cảnh quan. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam Số 4/2009.
 23. Phùng Tôn Quyền, Đoàn Duy Thanh, Lê Đức Thảo. Nghiên cứu giá thể trồng và dinh dưỡng sau in vitro  cho cây hoa Hồng Môn (Anthurium tropical). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam số 4/2009.
 24. Lưu Thị Ngọc Huyền, Vũ Đức Quang, Lưu Minh Cúc, Nguyễn Thị Lang, Thiều Văn Đường. Ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lúa kháng rầy nâu. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 7/2009, tr. 9-13. 2009.
 25. Lưu Minh Cúc, Vũ Đức Quang, Lưu Thị Ngọc Huyền, Phạm Thị Minh Hiền. Thiết lập bản đồ phân tử QTL quy định tính kháng bệnh đốm lá muộn ở lạc (Arachis hypogaea L.). Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 13/2009, tr. 16-21, 2009
 26. Lưu Thị Ngọc Huyền, Vũ Đức Quang, Lưu Minh Cúc, Phạm Thị Minh Hiền, Nguyễn Tân Phương. Tạo giống lúa thuần kháng rầy nâu bằng công nghệ chỉ thị phân tử. Kế quả nghiên cứu KHCN 2008, NXB Nông nghiệp Hà Nội. 2009
 27. Lã Tuấn Nghĩa, Nguyễn Văn Bích, Nguyễn Kiến Quốc. Ứng dụng công nghệ chỉ thị phân tử để chọn tạo dòng/giống lúa kháng bệnh đạo ôn. Hội nghị Công nghệ sinh học Toàn quốc tại Thái Nguyên. 2009.
 28. Trần Đức Trung, Lã Tuấn Nghĩa, Lê Thị Thu Trang. Nghiên cứu đa dạng di truyền bằng chỉ thị phân tử các giống chè ở Việt nam. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT số 3, tr 9-13, 2009.
 29. Trần Duy Dương, Trần Duy Quý. Ứng dụng và chuẩn đoán loại bỏ mầm bệnh do nấm bằng kỹ thuật PCR trên cây lan Hồ điệp (Dendrobium).Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 2009
 30. Khuất Hữu Trung và cs. Nghiên cứu đa dạng di truyền một số giống bưởi bản địa của Việt Nam (Citrus grandis) bằng chỉ thị SSR. Tạp chí Công nghệ sinh học số 4, tr 485-492, 2009.
 31. Trịnh Khắc Quang, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ và CTV. Nghiên cứu đa dạng di truyền của giống hoa lily, loa kèn bằng chỉ thị phân tử RAPD. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông tháng 6/2009, 2009.
 32. Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phạm Anh Tuấn, Phạm Thị Hoa, Nguyễn Thị Tân Phương,Lã Tuấn Nghĩa, Nguyễn Thị Lan Hoa, Đặng Minh Tâm, Trịnh Minh Hợp, Nguyễn Văn Chánh, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Duy Bảy. Phân tích đa dạng di truyền phân tử, các đặc tinh nông sinh học và tính kháng bệnh xanh lùn ở một số giống bông vải trong nước và nhập nội. Tạp chí Công nghệ sinh học số 2/2009, Trg 211-219, 2009.
 33. Võ Thị Minh Tuyển, Phạm Ngọc Lương,Đoàn Trung Dũng, Nguyễn Bích Phượng, Phan Quốc Mỹ, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Trịnh Toàn, Vũ Văn liết. Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn trong chọn tạo nguồn vật liệu kháng bệnh bạc lá ở lúa. Tạp chí Bảo vệ thực vật, số 1 /2009 trang 16-21.
 34. Mai Quang Vinh. Nghiên cứu các giải pháp KHCN thúc đẩy  phát triển sản xuất  đậu tương  tại Tây Nguyên bằng giống chịu hạn năng suất cao trong điều kiện khí hậu biến đổi. Kỷ yếu “Hội nghị Khoa học công nghệ vùng Tây Nguyên”. Bộ KHCN – Đắk Lăk, ngày 29-30/6/2009.
 35. Mai Quang Vinh. Kết quả nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp KHCN nâng cao khả năng cạnh tranh của sản xuất đậu tương trong điều kiện Đồng bằng Sông Hồng. Kỷ yếu “Hội nghị Khoa học và công nghệ các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng lần thứ VII (2007 – 2009) Bộ KHCN – Bắc Ninh, 10/2009. Tr. 73 – 77.
 36. Khuất Hữu Trung, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Minh Công "Nghiên cứu đa dạng di truyền tập đoàn dòng ngô thuần từ nuôi cấy bao phấn bằng chỉ thị SSR", Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, số 5/2009, tr. 23-27.
 37. Kiều Thị Dung, Khuất Hữu Trung, Nguyễn Thúy Điệp, Vũ Lan Phương, Nguyễn Xuân Viết, Đặng Trọng Lương, Trần Duy Quý “Nghiên cứu đa dạng di truyền ở mức phân tử ADN bằng kĩ thuật RAPD-PCR của một số mẫu giống Địa lan thơm Đà Lạt”, Tạp chí Di truyền học và ứng dụng, số 1/2009, tr. 15-21.
 38. Đặng Trọng Lương, Đỗ Tuấn Khiêm, Trịnh Thị Thanh Hương, Khuất Hữu Trung “Nghiên cứu một số kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống khoai môn Bắc Kạn (Colocasia esculenta L. shot)”, Báo cáo khoa học Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc-Công nghệ sinh học phục vụ nông-lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, y-dược và bảo vệ môi trường, Thái Nguyên, ngày 26-27 tháng 11 năm 2009, tr 246-249.
 39. Khuất Hữu Trung, Kiều thị Dung, Nguyễn Thúy Điệp, Bùi Thị Hương, Trần Duy Dương, Đặng Trọng Lương, “Nghiên cứu đa hình di truyền loài lan Hài đốm (Paphiopedilum concolor Pfitzer) bản địa của Việt Nam”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số 3 (12) 2009, tr. 70-77.