Danh mục các công trình công bố trên các tạp chí năm 2010

Danh mục các công trình công bố trên các tạp chí năm 2010
2010
 1. Hà Thị Thúy, Lê Quốc Hùng, Trần Thị Hạnh, Trần Ngọc Thanh, Đỗ Năng Vịnh, Lê Huy Hàm, Kết quả khảo nghiệm giống cam Valencia 2 ở một số vùng sinh thái khác nhau. Tạp chí KH&CN ( tháng 12- 2010).
 2. Hà Thị Thúy, Nguyễn Hồng Chiên, Trần Thị Hạnh, Đỗ Năng Vịnh, Nghiên cứu tạo dòng tam bội ở một số giống cây ăn quả có múi. Tạp chí KH&CN.
 3. Hà Thị Thúy, Đỗ Năng Vịnh, Phạm Thị Kim Hạnh, Đoàn Duy Thanh. Kết quả nghiên cứu nhân nhanh giống .Tạp chí KH&CN.
 4. Hà Thị Thúy, Phạm Thị Kim Hạnh, Đoàn Duy Thanh,  Đỗ Năng Vịnh. Kết quả nghiên cứu nhân nhanh giống in vitro giống Lan Ngọc Điểm Đai Châu. Trong Bioreacto. ( số 3 2009) (2010).
 5. Nguyễn Văn Đồng, Phạm Thị Lý Thu, Tạ Kim Nhung, Trịnh Thị Minh Thùy, Hà Văn Chiến, Lê Thanh Nga, Lê Thị Thu Về, Lê Thị Thu Hiền, Nông Văn Hải, Lê Huy Hàm. Kết quả bước đầu trong nghiên cứu chuyển gen kháng sâu cryIA(c) vào phôi non các dòng ngô mô hình. Tạp chí Công nghệ Sinh học 8(1): 1-8. 2010.
 6. Nguyễn Văn Đồng, Phạm Thị Lý Thu, Trần Minh Thu, Lê Thanh Nga, Lê Thị Thu Về, Lê Thị Thu Hiền, Lê Huy Hàm (2010), “Nghiên cứu khả năng tiếp nhận gen kháng sâu cryIA(c) thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens của một số dòng ngô Việt Nam”, Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam 6 (19): 36-41.
 7. Phạm Thị Lý Thu, Nguyễn Hải Anh, Phạm Thị Hương, Nguyễn Thị Hòa, Lê Huy Hàm. Hoàn thiện qui trình chuyển gen vào bèo tấm Wolffia thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens. Tạp chí Công nghệ Sinh học 8(2): 53-60. 2010.
 8. Phạm Thị Lý Thu, Trần Thị Mai, Phạm Thị Hương, Vũ Văn Tiến, Lê Huy Hàm (2010) Nâng cao hiệu quả chuyển gen vào bèo tấm Spirodela polyrrhiza thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens”, Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam 6 (19): 101-106.
 9. Nguyễn Thị Lan Hoa, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phạm Thị Hoa, Trịnh Minh Hợp, Đặng Minh Tâm, Nguyễn Thị Nhã, Lê Thị Tươi, Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Thị Thanh Thủy. Nghiên cứu phân tích di truyền tính kháng bệnh xanh lùn hại bông của dòng bông cỏ KXL02. Tạp chí Khoa học và Phát triển. 2010.
 10. Nguyễn Thị Lan Hoa, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phạm Anh Tuấn, Phạm Thị Hoa, Nguyễn Thị Nhài, Nguyễn Thị Tân Phương, Lã Tuấn Nghĩa, Đặng Minh Tâm, Trịnh Minh Hợp, Nguyễn Văn Chánh, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Duy Bảy, Nguyễn Thị Thanh Thủy. Phân tích xác định các cặp mồi đa hình phục vụ lập bản đồ các nhóm liên kết genome bông cỏ (G. arboreum L.) Tạp chí Công nghệ sinh học, 2010.
 11. Khuất Hữu Trung, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Minh Công "Kết quả bước đầu đánh giá khả năng sử dụng các dòng ngô thuần được tạo ra bằng nuôi cấy bao phấn trong chọn tạo giống ngô lai năng suất cao”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam 1(14) 2010, tr 31-37.
 12. Nguyễn Trường Khoa, Khuất Hữu Trung, “Nghiên cứu khả năng ứng dụng chỉ thị Microsatellite (SSRs) cho cây nhãn (Dimocapuslongan Lour.)”, Tạp chí Công nghệ sinh học 1(8) 2010, tr. 81-85.
 13. Khuất Hữu Trung, Nguyễn Thị Phương Đoài, “Nghiên cứu đa dạng di truyền và nhận dạng một số giống trong tập đoàn lúa Tám đặc sản của Việt Nam bằng chỉ thị phân tử SSR (Microsatellite)”, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn số 8, 2010, tr. 3-8.
 14. Khuất Hữu Trung, Nguyễn Thị Phương Đoài, Nguyễn Thúy Điệp, Trần Thị Thúy, Đặng Trọng Lương, “Nghiên cứu xác định các chỉ thị sao chép có trình tự đơn giản (marker ssr) nhận dạng một số giống lúa nếp, lúa nương bản địa của Việt Nam”, Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số12, 2010, tr 15-21.
 15. Nguyễn Thị Phương Đoài, Khuất Hữu Trung, Nguyễn Thúy Điệp, Hà Minh Loan, Trần Danh Sửu, Đặng Trọng Lương. Nghiên cứu đa dạng di truyền tập đoàn lúa Nương bản địa Việt Nam bằng chỉ thị phân tử SSR (Microsatellite). Tạp chí Công nghệ Sinh học 8 (3) 2010, tr. 337-343.
 16. Khuất Hữu Trung, Nguyễn Trường Khoa, Trần Minh Hoa, Ngô Hồng Bình, Lê Thị Tươi, Nguyễn Xuân Viết, Đặng Trọng Lương, “Nghiên cứu đa dạng di truyền tập đoàn nhãn bản địa Việt nam bằng kĩ thuật SSR (Microsatellite)”, Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam, 2 (15) 2010, tr 42-48.
 17. Nguyễn Thành Đức, Lê Quỳnh Mai, Hà Thị Thúy, Đỗ Năng Vịnh. Nghiên cứu phân lập, giải trình tự một số gien của virut gây bệnh, lùn lúa cỏ( RGSV) và lúa lùn xoăn lá ( RRSV) từ mẫu lúa nhiễm bệnh tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học và công nghệ.( số 18- 2010).
 18. Hà Thị Thúy, Lê Quỳnh Mai, Trần Ngọc Thanh, Lê Quốc Hùng, Đỗ Năng Vịnh. Nghiên cứu tạo các dòng bưởi tam bội bằng phương pháp lai các giống bưởi đặc sản địa phương nhị bội với giống bưởi phúc trạch. Tạp chí Khoa học và công nghệ.( Kỳ 1 tháng 12- 2010).
 19. Hà Thị Thúy, Trần Ngọc Thanh, Trần Vũ Hằng, Đỗ Thị Hương, SunilMukharjee, Đỗ Năng Vịnh. Nghiên cứu phân lập và giải trình hệ gen AND-A của virut gây bệnh xoăn lá cà chua ở miền Bắc Việt Nam. Tạp chí Khoa học và công nghệ. ( số 15 -2010).
 20. Hà Thị Thúy, Trần Thị Hạnh, Đỗ Năng Vịnh. Ngiên cứu lai tế bào trần giữa giống cam sành (Citrus Nobillis) và các giống cam ngọt ( C.Sinensis) ( số 12- 2010).
 21. Hà Thị Thúy, Đỗ Năng Vịnh. Nguyễn Thành Đức. Lê Quỳnh Mai, Nguyễn Văn Cửu, Phùng Thị Phương Nhung, Phạm Thị Thanh Phương, Vũ Hồng Vân, Nghiên cứu virut và công nghệ Rnai ứng dụng trong kiểm soát bệnh vàng lúa cỏ, lùn xoăn lá ( RGSV, RRSV) hại lúa. Tạp chí Khoa học và công nghệ. ( số 6- 2010)
 22. Hà Thị Thúy, Trần Thị Hạnh, Đỗ Năng Vịnh. Đinh hướng và kết quả nghiên cứu tạo giống cây ăn quả nghiên cứu chọn tạo giống đậu tương chịu chịu hạn DT2008.( số 6-2010).
 23. Nguyễn Thị Kim Lý. Nghiên cứu biện pháp chiếu sáng bổ sung cho cúc CN20 (Chrysanthemum sp.) ra hoa vào các dịp lễ tết. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ 2006-2010 (VAAS). Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2010.
 24. Võ Thị Minh Tuyển, Phạm Ngọc Lương, Vũ Văn Liết. Ứng dụng marker phân tử trong chọn tạo nguồn vật liệu kháng bệnh bạc lá lúa. Tạp chí Khoa học và phát triển 2010; tập 8, số 5: 792-800; Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.
 25. Mai Quang Vinh, Phạm Thị Bảo Chung, Ngô Phương Thịnh, Trần Duy Quý. Kết quả tuyển chọn và phát triển giống đậu tương rau chịu nhiệt DT02. Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam số 2(15), 2010, tr.30-35.
 26. Mai Quang Vinh, Phạm Thị Bảo Chung. Kết quả chọn tạo giống đậu tương năng suất cao và khả năng chống chịu tốt DT2001. Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam số 2(15), 2010, tr.41-45.
 27. Mai Quang Vinh, Phạm Thị Bảo Chung, Nguyễn Văn Mạnh, Lê Thị Ánh Hồng. Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống đậu tương chịu hạn DT2008. Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam số 2(15), 2010, tr.46-50.
 28. Lưu Minh Cúc, Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ Thị Thu Hằng, Nguyễn Quang Đàm, Phạm Thị Minh Hiền, Lưu Thị Ngọc Huyền, Vũ Đức Quang. (2010), Khảo sát đa dạng di truyền một số giống lúa nếp bằng chỉ thị phân tử SSR. Tạp chí KH&CN NN Việt Nam số 6(19): 2-6.
 29.  Lưu Thị Ngọc Huyền, Hồ Hữu Nhị, Nguyễn Trí Hoàn (2010). Sử dụng chỉ thị phân tử trong chọn giống bố mẹ lúa lai kháng rầy nâu. Tạp chí KH&CN NN Việt Nam số 6(19): 7-10.
 30. Lưu Thị Ngọc Huyền, Vũ Đức Quang, Lưu Minh Cúc, Phạm Thị Minh Hiền, Vũ Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Trang (2010). Chỉ thị phân tử trựo giúp trong chọn giống lúa kháng rầy nâu. Tạp chí KH&CN NN Việt Nam số 6(19):11-16.