Danh mục các công trình công bố trên các tạp chí năm 2014

Danh mục các công trình công bố trên các tạp chí năm 2014
2014
 1. Đặng Thị Thanh Hà, Khuất Hữu Trung, Đặng Thái Dương, Võ quang Anh Tuấn. Nghiên cứu đa dạng di truyền các dòng keo lá liềm được tuyển chọn ở các vùng Trung bộ và Nam Trung bộ bằng chỉ thị SSR (Microsatellite). Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam, số 9, 2014 (676), tr. 48-51.
 2. Đặng Thị Thanh Hà, Khuất Hữu Trung, Nguyễn Thúy Điệp, Đặng Thái Dương. Nghiên cứu đa dạng di truyền và nhận dạng một số dòng keo lá liềm được thu thập ở các vùng Trung bộ và Nam Trung bộ bằng chỉ thị RAPD. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số 4 (50), 2014, tr. 114-121.
 3. Trần Thị Thúy, Lưu Thúy Hòa, Khuất Hữu Trung, Trần Văn Ơn, Phạm Hà Thanh Tùng  (2014). Nghiên cứu đa dạng di truyền cây Hoàng liên gai thuộc họ Berberidaceae sử dụng chỉ thị RAPD. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 7, 2014, tr. 57-62.
 4. Hà Thị Thúy, Đỗ Năng Vịnh, Lê Quốc Hùng và CS  Kết quả khảo nghiệm giống cam CT36 trồng ở các vùng sinh thái. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chuyên đề giống cây trồng, vật nuôi - tập 1, tháng 6, năm 2014, tr 179-188
 5. Khuất Hữu Trung, Kiều Thị Dung, Nguyễn Thị Thúy Hoài, Dương Xuân Tú, Ngô Doãn Đảm (2014). Đa dạng di truyền và mối tương quan giữa chỉ thị SSR với tính trạng hàm lượng tinh bột của các giống khoai lang ở Việt Nam”. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 6, 2014, tr. 12-18.
 6. Khuất Hữu Trung, Kiều Thị Dung, Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Kim Trung (2014). Đa dạng di truyền một số giống sở (Camellia) ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam, số 14, 2014 (681), tr. 47-51.
 7. Khuất Hữu Trung, Trần Thị Thúy, Nguyễn Trường Khoa, Lưu Thúy Hòa, Nghiêm Đức Trọng, Trần Văn Ơn (2014). Xác định dấu chuẩn phân tử (mã vạch ADN) để nhận dạng cây hoàng liên thuộc chi Mahonia (Berberidaceae). Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 14, 2014, tr. 14-18.
 8. La Hoàng Anh, Lê Hùng Lĩnh, Đào Văn Khởi, Phạm Văn Cường, Lê Huy Hàm (2014). Xác định cá thể lúa mang gien Sub1 và đánh giá một số đặc điểm nông sinh học của các dòng lúa  được phát triển từ những cá thể mang gien Sub1. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 14: 8-13.
 9. Lưu Thị Ngọc Huyền, Lưu Minh Cúc, Doãn Thị Hương Giang, Nguyễn thị Trang, Phạm Thị Mùi, Lê Huy Hàm (2014). Kết quả nghiên cứu đánh giá một số dòng AS996 chịu ngập được chọn tạo bằng phương pháp MABC. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1:60-67.
 10. Nguyễn Hoàng Quang, Lại Phương Liên, Đỗ Thị Hạnh, Hà Viết Cường và Phạm Xuân Hội (2014). Nghiên cứu đa dạng di truyền phân đoạn S7 của virus lùn sọc đen Phương Nam ở Việt Nam
 11. Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thanh Hà, Phạm Xuân Hội, Đồng Huy Giới, Hoàng Hoa Long (2014). Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn tổng hợp N-acyl-L-Homoserine Lactones và khả năng gây bệnh thối nhũn trên khoai tây. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
 12. Nguyễn Văn Đồng, Nguyễn Anh Vũ, Lê Tiến Dũng, Tống Thị Hường, Lê Thị Ngọc Quỳnh, Lê Thị Lý, Vũ Anh Thu, Vũ Hoàng Nam, Vũ Thế Hà, Lê Huy Hàm (2014). Kết quả tạo mô sẹo phôi hoá phục vụ chuyển gien vào cây sắn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 15:29-35
 13. Pham Thi Bảo Chung, Mai Quang Vinh, Nguyễn Văn Mạnh, Lê Thị Ánh Hồng (2014). Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống và thâm canh quả xanh thương phẩm giống đậu tương rau DT08. Tạp chí khoa học và công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, 3(49)
 14. Phạm Thị Bảo Chung, Nguyễn Văn Đồng, Mai Quang Vinh, Nguyễn Văn Mạnh, Lê Thị Ánh Hồng, Lê Đức Thảo (2014). Kết quả đánh giá một số dòng đậu tương triển vọng từ tổ hợp lai DT2008xDT99. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn
 15. Phạm Thị Bảo Chung, Nguyễn Văn Đồng, Mai Quang Vinh, Nguyễn Văn Mạnh, Lê Thị Ánh Hồng, Lê Đức Thảo, Nguyễn Thị Loan (2014). Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống đậu tương DT2010. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn
 16. Phạm Thị Lý Thu, Lê Mai Hương, Phạm Thị Hương, Nguyễn Văn Đồng, Lê Huy Hàm (2014). Cải thiện hiệu quả chuyển gen thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens của một số dòng ngô Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam 7(53): 3-9
 17. Trần Duy Cường, Mai Ninh Hương, Khuất Hữu Trung (2014). Nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen cây húng, xác định mối quan hệ di truyền giữa húng Láng với các giống/loài húng khác nhau bằng kĩ thuật PCR-RAPD. Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam, số 24, 2014 (691), tr. 43-46.
 18. Trần Thị Thúy, Lưu Thúy Hòa, Khuất Hữu Trung, Trần Văn Ơn, Phạm Hà Thanh Tùng (2014). Nghiên cứu đa dạng di truyền cây Hoàng liên gai thuộc họ Berberidaceae sử dụng chỉ thị RAPD. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 7, 2014, tr. 57-62.
 19. Võ Thị Minh Tuyển, Nguyễn Thị Hồng, Phan Quốc Mỹ, Nguyễn Thị Huê, Đào Thị Thanh Bằng, Lê Huy Hàm (2014). So sánh hiệu quả gây biến dị ở trên hạt lúa thế hệ M1 khi chiếu xạ bằng Ion beam và tia gamma. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 8/2014: 8-12
 20. Võ Thị Minh Tuyển, Phan Quốc Mỹ, Nguyễn Thị Huê, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Thị Thanh Thủy (2014). Ứng dụng các phương pháp công nghệ sinh học trong chọn tạo giống lúa kháng bệnh bạc lá. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn.