Nổi bật

CRISPR-Cas9 cảm ứng cải thiện độ chính xác của chỉnh sửa gen ở cây lúa

 Chuyển DNA vào mô nuôi cấy là một phương pháp đơn giản để biểu hiện CRISPR-Cas9 và tạo ra các chỉnh sửa gen trong cây. Tuy nhiên, cách tiếp cận này cho phép liều CRISPR-Cas9 mạnh vượt xa tỷ lệ nhắm mục tiêu ví dụ cho đến khi phân ly di truyền gen Cas9.
Xử lý sốc nhiệt một bước đối với cây tái sinh trong nuôi cấy mô ở 42oC trong 3 giờ gây ra hiệu ứng CRISPR-Cas9 được thiết lập trong tế bào mầm của cây mẹ và truyền sang thế hệ con cháu.

Mặc dù độ chính xác là đặc tính vốn có của CRISPR-Cas9, nhưng liều lượng mạnh trong nhiều tế bào trong suốt vòng đời của cây có liên quan. Cụ thể, siêu biểu hiện CRISPR-Cas9 có thể dẫn đến việc nhắm mục tiêu của nhiều vị trí khác trong bộ gen.

Các nhà khoa học của Đại học Arkansas đã phát triển một hệ thống CRISPR-Cas9 cảm ứng để kiểm soát chỉnh sửa gen,c và chứng minh tính hiệu quả và độ chính xác của nó trên cây lúa. CRISPR-Cas9 có thể được tạo ra bằng cách xử lý sốc nhiệt một bước dẫn đến tỷ lệ đột biến cao gen mục tiêu ở cây lúa và được truyền sang thế hệ con cháu (Hình 1). Tóm lại, CRISPR-Cas9 cảm ứng này là một công cụ được kiểm soát, hiệu quả cho chỉnh sửa gen, và do đó, là một công cụ đầy hứa hẹn để cải thiện độ chính xác của các phương pháp chỉnh sửa gen.
 
Tham khảo công bố trên Plant Direct .
Nguồn: www.isaaa.org