Nổi bật

Hàn Quốc phát triển Cây trồng Biến đổi gen để sử dụng trong tương lai

Tại Hàn Quốc, Trung tâm Quốc gia cây trồng biến đổi gen (NCGC) nhằm mục đích tăng cường an ninh lương thực quốc gia và biến nông nghiệp thành một ngành công nghiệp hàng đầu bằng cách sử dụng các công nghệ. NCGC đã và đang phát triển cây trồng biến đổi gen đã được tăng cường bởi các đặc điểm hữu ích trong nông nghiệp cũng như những cây trồng có thể được sử dụng làm vật liệu công nghiệp có giá trị gia tăng cao. Các cây trồng đang được phát triển có tính đến an toàn và hiệu quả thực tế để đảm bảo các sự kiện GM có sẵn trên thị trường trong tương lai.
Trong bảy năm tiếp theo, 81 sự kiện cây trồng GM từ 13 loại cây trồng đã được phát triển dựa trên những cân nhắc và hướng dẫn nêu trên. Các loại cây trồng chống chịu stress sinh học đã được phát triển như bắp cải Trung Quốc kháng sâu bệnh, lúa kháng sâu bệnh, tiêu đỏ kháng virut CMV, hoa cúc kháng virus, v.v. Họ đã cho thấy tác dụng của thuốc trừ sâu ít hơn và ngăn ngừa thiệt hại năng suất trong các khảo nghiệm đồng ruộng, có nghĩa là chúng có thể được sử dụng làm nguyên liệu nhân giống hữu ích cho canh tác thân thiện với môi trường.

Để thích ứng vớibiến đổi khí hậu trong tương lai, các loại cây trồng chịu hạn bao gồm lúa, đậu tương và bắp cải Trung Quốc đã được phát triển. Lúa GM chịu hạn cho thấy năng suất cao hơn 15-20% trong điều kiện khô hạn so với giống lúa đối chứng.

Các nhóm nghiên cứu cũng đã phát triển cây trồng biến đổi gen làm tăng giá trị bằng cách cải thiện chất lượng hoặc bằng cách thêm các chức năng mới. Ví dụ, các sự kiện gạo GM có giá trị cao cũng đã được phát triển để tăng tiêu thụ gạo, chẳng hạn như gạo chứa khoáng chất cao, Golden Rice sản xuất beta carotene (tiền chất của pro-vitamin A), gạo GM để giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường và những sản phẩm khác nữa.
 
Kết quả này chỉ ra rằng lúa gạo không chỉ được sử dụng làm lương thực chính mà còn là nguyên liệu công nghiệp có giá trị cao cho dược phẩm hoặc dược mỹ phẩm. Các nghiên cứu sâu hơn đang được thực hiện tại Trung tâm nghiên cứu công nghệ sinh học nông nghiệp, được đưa ra vào năm 2018 để xác nhận các chức năng và tính an toàn cần thiết cho việc sử dụng chúng trong tương lai.
 
Tham khảo thêm trên Tạp chí Plant Breeding and Biotechnology.
Nguồn: www.isaaa.org