PGS. TS. Khuất Hữu Trung

Chức vụ: Phó Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp
Điện thoại:
Email: khuathuutrung@yahoo.com