Sôi động Ngày hội Gia đình Viện Di truyền Nông nghiệp năm 2015

Ngày 25 tháng 7 năm 2015, Công đoàn phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Viện Di truyền Nông nghiệp lần đầu tiên tổ chức “Ngày hội gia đình” nhằm khen thưởng con em cán bộ Viện đạt thành tích cao trong học tập năm học 2014-2015, tạo môi trường cho các cán bộ, thanh niên và con em giao lưu, vui chơi, học tập.

 

 

Đến tham gia với “Ngày hội gia đình năm 2015” Viện Di truyền Nông nghiệp có bà Hà Thị Thúy, Chủ tịch Công đoàn, Phó Viện trưởng, ông Khuất Hữu Trung, Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng, cùng hơn 100 cán bộ cùng con em Viện Di truyền Nông nghiệp.

Chương trình bắt đầu từ 8h đến 11h với các hoạt động:
-    Trao phần thưởng cho các cháu đạt thành tích cao trong học tập năm học 2014-2015
-    T