Agrobacterium –chuyển gen qua trung gian của hệ thống crispr / cas9 trong cà chua

Các công nghệ chỉnh sửa bộ gen chính xác như hệ thống CRISPR-Cas9 đã được nhiều nhà nghiên cứu sử dụng để cải thiện đặc điểm cây trồng. Một số nghiên cứu sử dụng hệ thống CRISPR-Cas9 đã chứng minh tính hiệu quả của nó trong việc tạo ra sự phá vỡ chuỗi kép DNA (DSBs) trong bộ gen. Các nhà nghiên cứu từ Pháp đã báo cáo việc nhắm mục tiêu gen chuyển khôngthành công thông qua Agrobacterium của hệ thống CRISPR-Cas9 trong cà chua. Kết quả của họ được công bố trong Báo cáo tế bào thực vật.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng một hệ thống đơn giản dựa trên một vector nhị phân duy nhất biểu thị Cas9, một sgRNA đơn, gen kháng kanamycin và DNA khuôn của cây cho gen đã được sửa đổi mà sgRNA không nhận ra để chỉnh sửa gen. Nó đã chỉ ra rằng hiệu quả của việc chỉnh sửa gen ALS1 là cao, so với các nghiên cứu khác áp dụng chuyển gen thông qua Agrobacterium. Việc sử dụng kanamycin cho phép các tế bào được chỉnh sửa biểu hiện protein Cas9 và sgRNA ở mức đủ để đảm bảo sự hình thành DSB hiệu quả.

Nghiên cứu này là báo cáo đầu tiên về chỉnh sửa bộ gen của cà chua không có gen chuyển qua HDR bằng cách sử dụng Agrobacterium-CRISPR / Cas9. Kỹ thuật được sử dụng có thể được áp dụng trong việc phát triển các giống cà chua tốt hơn cũng như các loài liên quan như khoai tây.

Đọc thêm trong Plant Cell Reports.
Nguồn: www.isaaa.org