Hội Thảo Quốc tế: “ Hợp tác Việt Nam và Nhật Bản vì một tương lai bền vững: Thực vật - Nông nghiệp- Sản xuất sinh khối”.

Ngày 8 tháng 12 năm 2014, tại Viện Di truyền Nông nghiệp (AGI) - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), hội thảo quốc tế: "Hợp tác Việt Nam và Nhật Bản vì một tương lai bền vững: Thực vật - Nông nghiệp – Sản xuất Sinh khối” được phối hợp tổ chức bởi AGI, Trung tâm Khoa học Tài nguyên bền vững RIKEN (RIKEN CSR) và Đại học Tokyo - Nhật Bản.

Hội thảo quy tụ được nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý đến  từ các Học viện, Viện nghiên cứu, Trường Đại học, cơ quan quản lý của Việt Nam và Nhật Bản. Đặc biệt, tham dự Hội thảo có ngài Atsuki Tomoyose - Đại sứ quán Nhật Bản và PGS.TS. Trịnh Khắc Quang - Giám đốc Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam. 

Các báo cáo viên Nhật Bản là các giáo sư, nhà khoa học nổi tiếng đến từ Đại học Tokyo (GS.TS Hiroo Fukuda , GS.TS Toru Fujiwara, GS.TS Chieko Saito), RIKEN CSR (GS.TS Motoaki Seki, GS.TS Yoshinori Utsumi), Đại học Kobe (GS.TS Akihiko Kondo ) và Đại học Tsukuba (GS.TS Hiroshi Ezura ); các báo cáo viên Việt Nam là các nhà khoa học đầu ngành đến từ AGI (PGS.TS Lê Huy Hàm), Học viện nông nghiệp Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (PGS. TS. Phạm Văn Cường) và Trung tâm cây có củ (TS. Hoàng Kim). 

Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, PGS. TS. Trịnh Khắc Quang nhiệt liệt chúc mừng các đại biểu tham dự hội nghị, đặc biệt là các nhà khoa học đến từ Nhật Bản và chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Qua hội thảo này, ông cũng chúc mừng sự phát triển của quan hệ hợp tác Quốc tế giữa Trung tâm nông nghiệp Nhiệt đới quốc tế (CIAT) Viện RIKEN (Nhật Bản) với AGI bằng sự ra đời và phát triển các phòng thí nghiệm liên kết giữa AGI - RIKEN và Phòng thí nghiệm liên kết Việt Nam-CIAT về chọn giống Phân tử sắn với mục tiêu giải mã genom cây sắn, lập bản đồ toàn genom, phát triển các chỉ thị phân tử, chuyển gen để tạo các giống sắn năng suất, hàm lượng tinh bột cao, thích hợp với công nghiệp chế biến.

Thông qua hội thảo, các nhà Khoa học Việt Nam và Nhật Bản đã thảo luận về các chủ đề khác nhau, bao gồm: (1) kết quả và triển vọng của các chương trình của mạng lưới các Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên CO2 ở thực vật, (2) phát triển công nghệ sinh học đối với an ninh lương thực bền vững ở Việt Nam, (3) các thành tựu trong chọn tạo giống sắn ở Châu Á bằng các công nghệ mũi nhọn, (4) thành tựu gần đây của các kỹ thuật canh tác bền vững cho cây sắn ở Việt Nam, (5) các chiến lược để giảm sử dụng phân bón mà không mất năng suất nông nghiệp bền vững, (6) hiện trạng công nghệ kỹ thuật di truyền cho sản xuất sinh khối mềm, (7) đánh giá đặc tính sinh khối và ứng dụng của nó để sản xuất sinh khối, (8) tăng cường hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo và quản lý trường Đại học giữa Đại học Quốc gia Việt Nam và trường Đại học Nông nghiệp Nhật Bản.

Hội thảo đã kết thúc thành công tốt đẹp với nhiều thảo luận hiệu quả giữa các nhà khoa học Việt Nam và Nhật Bản. Đặc biệt, RIKEN CSR và AGI đã nhất trí nhiều hướng hợp tác mới trong tương lai đối với cây sắn nói riêng và ngành Nông nghiệp nói chung.