Hội nghị Quốc tế: “Triển vọng toàn cầu của cây trồng biến đổi gen 2014”

Triển khai nhiệm vụ và định hướng “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học  trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020” của Chính Phủ.

 

Ngày 03 tháng 02 năm 2015 tại Khách sạn Sofitel Plaza, Viện Khoa học Nông nghiệp (VASS) phối hợp với Cơ quan dịch vụ quốc tế về khuyến khích ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp (ISAAA) tổ chức Hội thảo Quốc tế thường niên với chủ đề“Triển vọng toàn cầu của cây trồng biến đổi gen năm 2014”.
Một số hình ảnh diễn ra tại Hội nghị