PGS.TS. Đặng Trọng Lương

PGS.TS. Đặng Trọng Lương
Chức vụ: Bí thư đảng ủy, phó Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp
Học hàm: phó giáo sư, năm được phong học hàm: 2010
Học vị: tiến sỹ, năm đạt học vị: 2002
Chức danh nghiên cứu: nghiên cứu viên cao cấp.
Điện thoạiCQ:  0243 7540 764; 0243 748 0862; 
Fax:  37543 196 
E-mail: luongdt2001@yahoo.com,
             dangtrongluong@agi.vaas.vn

Quá trình công tác :
 • Từ năm 1984-2003: Nghiên cứu viên Viện Di truyền Nông nghiệp
 • Từ năm 2003-2010: Nghiên cứu viên chính, trưởng bộ môn Kỹ thuật Di truyền,  Viện Di truyền Nông nghiệp
 • Từ năm 2011-2016: Nghiên cứu viên chính, phó Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp.
 • Từ năm 2017-nay: Nghiên cứu viên cao cấp, Bí thư Đảng ủy, phó Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp.
Các đề tài đã tham gia:
 • Mở rộng diện tích trồng khoai môn Bắc Kạn bằng công nghệ nuôi cấy in vitro
 • Nghiên cứu tạo giống đậu tương chuyển gen khỏng thuốc diệt cỏ.
 • Ứng dụng công nghệ nuôi cấy in vitro để nhân giống  khoai môn phục vụ sản xuất tại tỉnh Bắc Kạn.
 • Sử dụng kỹ thuật phân tử kết hợp với phương pháp truyền thống để đánh giá đa dạng di truyền phục vụ công tác chọn tạo giống nấm ăn và dược liệu.
 • Ứng dụng các kỹ thụât sinh học phân tử  trong nghiên cứu cây lúa chuyển gen kháng bệnh đạo ôn.
 • Nghiên cứu áp dụng tin sinh học (Bioinformatics) để quản lý an toàn sinh học sinh vật biến đổi gen và sản phẩm của chúng.
 • Hoàn thiện qui trình sản xuất hoa củ giống và hoa lily mầu thương phẩm chất lượng cao.
 • Nghiên cứu tạo cây lúa chuyển gen kháng bệnh khô vằn từ vi khuẩn đối kháng.
 • Nghiên cứu xác định cây trồng và sản phẩm chuyển gen phục vụ công tác xuất nhập khẩu.
 • Nghiên cứu áp dụng công nghệ gen để tạo cây chuyển gen nâng cao sức chống chịu đối với sâu bệnh và ngoại cảnh bất lợi.
 • Nghiên cứu tư liệu hoá nguồn gen một số cây trồng bản địa của Việt Nam
 • Nghiên cứu tạo giống cà chua chịu nhiệt bằng kỹ thuật chiếu xạ tia gamma
Các văn bằng sở hữu trí tuệ đã được cấp
 • Cơ sở dữ liệu sinh vật biến đổi gen GMOs, Bộ Khoa học và Công nghệ, TT Thông tin và Công nghệ Quốc Gia,/ Số 2008-02-108/KQNC, ngày  25/4/2008
Các giải thưởng khoa học, công nghệ
 • Giải Nhất hội thi sáng tạo tỉnh Bắc Kạn Số 14/QĐ-HTSTKT, 05/10/ 2011.
 • Bằng Lao động sáng tạo, Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam (2012 và 2016)./ - Số 973/QĐ-TLĐ, 20/7/2012, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, số 1441/QĐ-TLĐ, 19/8/2016, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
 • Giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) năm 2012./ Số 886/QĐ-LHHVN, 24/12/2012. Liên hiệp Hội KHKT Việt Nam
Các công trình công bố chủ yếu:
 • Cấu trúc phân tử của một số cây trồng biến đổi gen trong nghiên cứu và thương mại hóa hiện nay, Sách chuyên khảo, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên QĐ công nhận năm 2010, QĐ xuất bản số 49/QĐ-NN, 8/6/2010, Nhà XB Nông nghiệp (Chủ biên)
 • Chọn tạo, phục tráng và bảo tồn giống cây vô tính, QĐ xuất bản số 07/QĐ-NXBNN, 2/3/2015, Nhà XB Nông nghiệp (đồng tác giả)
 • Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng giống gai xanh AP1 mới phục vụ chế biến tơ sợi tại Thanh Hóa./ Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 2/2018, tr 79-87
 • Kết quả nghiên cứu đánh giá sinh trưởng và phát triển bộ giống lúa Japonica chịu lạnh tại huyện Quế Phong, Nghệ An./ Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, tr 48-51, số 3 (76), 2017
 • Nghiên cứu chuyển gen kháng thuốc trừ cỏ các giống đậu tương DT2008 và ĐT26 bằng vi khuẩn Agrobacterium./ Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, tr 48-51, số 7 (60), 2015
 • Nghiên cứu phục tráng giống khoai môn Phú Thọ bằng phương pháp truyền thống kết hợp chỉ thị phân tử./ Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, tr 71-77, số 7 (60), 2015
 • Xác định sự trôi gen ở cây đậu tương chuyển gen trong điều kiện kiểm soát bằng kỹ thuật sinh học phân tử/ Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 10/2015, tr 24-29
 • Nghiên cứu một số kỹ thuật trồng gừng đá Bác Kạn cây nuôi cấy mô./ Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 2/2015, tr 3-9
 • Nghiên cứu nhân nhanh cây gừng đá quý hiếm Bắc Kạn bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro/ Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 22, tr 33-40
 • Nghiên cứu đa hình tập đoàn các giống đinh lăng (Polyscias fruticosa L. Harms) có ở Việt Nam bằng kỹ thuật RAPD / Tạp chí dược học, số 457, 5-2014, tr 25-30
 • Nghiên cứu, khảo nghiệm tuyển chọn một số giống lúa chịu mặn thích hợp cho vùng đất nhiễm mặn ven biển tỉnh Thái Bình./ Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 • Nghiên cứu tái sinh giống đậu tương DT2008 và ĐT26 phục vụ công tác chọn tạo giống đậu tương bằng phương pháp chuyển gen/ Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, tr 43-48, số 2 (41), 2013
 • Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chịu mặn thích hợp cho vùng đất nhiễm mặn ven biển tỉnh Thanh Hóa./ Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tr 13-19
 • Kết quả phục tráng giống lúa Bao Thai Chợ Đồn, Bắc Kạn/ Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - 12/2013
 • Nghiên cứu xác định chủng loại và nồng độ chất kháng sinh ức chế vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens trong nghiên cứu chuyển gen đậu tương./ Hội nghị khoa học CNSH toàn quốc 2013, 27/9/2013, quyển 2 CNSH vi sinh, CNSH thực vật, tr 907-911
 • Bước đầu nghiên cứu lai tạo và phát triển một số chủng nấm sò thương phẩm/ Hội nghị khoa học CNSH toàn quốc 2013, 27/9/2013, quyển 2 CNSH vi sinh, CNSH thực vật, tr 945-949
 • Cây trồng biến đổi gen và sản phẩm của chúng: Hiện trạng và tiềm năng/ Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, số 24/2012, tr.3-10
 • Ứng dụng công nghệ nuôi cấy In vitro để nhân gống khoai môn phục vụ sản xuất tại tỉnh Bắc Kạn/ Tạp chí Hoạt đông Khoa học (Bộ Khoa học và Công nghệ) số tháng 6-2011 (625).Tr. 62-66
 • Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô để nhân nhanh giống khoai môn tầng vàng Phú Thọ (Colocasia esculenta L)/ Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 21,  trang 53-59
 • Ứng dụng công nghệ nuôi cấy in vitro để nhân giống khoai môn Bắc Kạn/ Tạp chí Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, trang 62-66
 • Nghiên cứu nhân nhanh giống gừng Hawaii từ nuôi cấy meristem và đánh giá sự ổn định di truyền của cây gừng vi nhân giống/ Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 7,  trang 23-27- 2008
 • Nghiên cứu quy trình nhân giống cây khoai môn (Colocasia esculenta L.) bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật / Báo cáo khoa học hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc 2009 (CNSH phục vụ nông lâm ngiệp, thuỷ sản, công nghiệp, y dược và BVMT), Thái Nguyên, trang 246-249.
 • Nghiên cứu đa hình di truyền loài lan hài đốm (Paphiopedilum concolor Pfitzer) bản địa của Việt Nam/ Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt nam, số12,  2009, trang 70-77
 • Phát hiện vi khuẩn đối kháng nấm Rhizoctonia solani gây bệnh khô vằn lúa / Hội thảo quốc gia bệnh cây và sinh học bệnh tử, NXB Nông Nghiệp,  trang 29-33
 • Nghiên cứu đa dạng di truyền tập đoàn bưởi bản địa ở miền Bắc Việt Nam bằng kỹ thuật SSR (microsatellite) / Tạp chí Di truyền học và Ứng dụng, số 1, trang 50-56
 • Nghiên cứu đa dạng di truyền ở mức phân tử ADN bằng kỹ thuật RAPD-PCR của một số mẫu giống địa lan thơm Đà Lạt / Tạp chí Di truyền học và Ứng dụng, số 1, trang 15- 21
 • Nghiên cứu lưu giữ và nhân nhanh giống thuần cà chua DT28 bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro/ Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt nam, 7- 14
 • Nghiên cứu đa dạng di truyền một số giống bưởi bản địa Việt Nam (Citrus grandis) bằng chỉ thị microsatellite / Tạp chí Công nghệ sinh học số 4, trang 485- 492
 • Phát hiện sản phẩm biến đổi gen nhờ kỹ thuật mới Multiplex-PCR và Real Time-PCR/ Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 8, trang 22-25, 2006
 • Chẩn đoán gen ngoại lai trong cây trồng biến đổi gen bằng kỹ thuật lai ADN và que thử nhanh (QuickTix Strips)./ Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 10, trang 20-22, 2006
 • Nghiên cứu nhân nhanh phong lan Hồ Điệp (Phalaenopsis) từ phát hoa và chóp rễ/ Hội nghị toàn Quốc 2005, Nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, Đại học Y Hà Nội, trang 1185-1187
 • Kết quả nghiên cứu ban đầu về khả năng tái sinh của một số giống đậu tương phục vụ cho công tác chuyển gen/ Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 20, trang 35-38, 2005
 • Nghiên cứu chuyển gen Chitinase kháng nấm vào cây lúa thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens / Hội nghị toàn Quốc 2005, Nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, Đại học Y Hà Nội, trang 1295-1297
 • Ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý dữ liệu sinh vật biến đổi gen / Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 13, trang 5-8, 2006
 • Đánh giá đa dạng di truyền ở mức hình thái của tập đoàn lan kiếm tại Việt Nam / Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 14, trang 16-19, 2006
 • Nghiên cứu đa dạng di truyền tập đoàn lan kiếm (Cymbidium swartz) của Việt Nam bằng kỹ thuật RAPD / Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 14, trang 26-30, 2007
 • Nghiên cứu đa dạng di truyền ở mức hình thái của tập đoàn lan hồ điệp (Phalaenopsis) phục vụ công tác tạo giống lan hồ điệp lai ở Việt Nam / Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 18, trang 15-21, 2007
 • Nghiên cứu khả năng tái sinh cây từ mô sẹo của một số giống lúa ứng dụng cho kỹ thuật chuyển gen. / Hội nghị toàn Quốc 2004, Nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, Thái Nguyên, trang 692- 695, 2004