Hoạt động KHCN

Đọc thêm

Ngày 23-24/04/2018, Viện Di truyền Nông nghiệp đã tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên. Tại Hội nghị, PGS. TS. Phạm Xuân Hội, Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp trong Báo cáo định hướng đã nhận định: “Nghiên cứu khoa học Nông nghiệp trong giai đoạn mới của Viện Di truyền Nông nghiệp đang đứng trước những thách thức không nhỏ nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội mới”.  18 báo cáo đã được trình bày trong hội nghị trong thời gian 2 ngày. 

Hợp tác quốc tế

Đọc thêm

Từ ngày 03/07 đến ngày 07/07/2017, tại Khách sạn Bảo Sơn, Hà Nội, Viện Di truyền Nông nghiệp phối hợp với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã tổ chức Hội nghị Điều phối viên IAEA/RCA RAS/5/070 để thảo luận việc tiến hành các khảo nghiệm đồng ruộng trong khuôn khổ dự án “Phát triển cây trồng nhiên liệu sinh học để tối ưu hóa năng suất sử dụng đất xấu thông qua Chọn giống đột biến và các Kỹ thuật liên quan (RCA).

Giới thiệu chung bộ môn Đột biến và Ưu thế lai

Đọc thêm

Cán bộ bộ môn Đột biến và Ưu thế lai

Giới thiệu chung TT Thực nghiệm SHNN CNC

Cán bộ TT Thực nghiệm SHNN CNC

Giới thiệu chung phòng GMO

Cán bộ phòng GMO